Партньор на Проватон
 Безработицата във Варна падна под рекордните 2%

Безработицата във Варна падна под рекордните 2%

Сподели в

Рекордно ниско равнището на безработицата, отчитат от Регионалната служба по заетосттa във Варна. В областта тя е намаляла до 3% през май, а в град Варна е под 2%.

 

За четвърти пореден месец се отчита спад в равнището на безработица във Варненска област, уточняват от дирекцията. Броят на регистрираните безработни в края на май е 6652, с 1097 по-малко спрямо същия месец 2018 г. В сравнение с предходния месец се отчита спад с 0,3 процентни пункта на равнището на безработица, а регистрираните безработни са със 775 по-малко.

 

В град Варна броят на регистрираните безработни в края на май 2019 г. е 3313. Равнището на безработица в града е 1,9%, с 0,2 процентни пункта по-ниско спрямо предходния месец. На годишна база, спрямо май 2018 г., се отчита спад с 0,2 процента на равнище на безработица и с 374 безработни лица по-малко.

 

На работа в област Варна през май 2019 г. са постъпили 1352 безработни лица.

 

Продължават действията за устройване на работа на лицата от уязвимите групи на пазара на труда, допълват от Регионалмата служба по заетостта. Наети са 196 младежи до 29-годишна възраст. На работа са устроени и 52 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година), както и 246 лица над 50 години.

 

През май 2019 г. в бюрата по труда от областта са заявени 1729 работни места. Най-много от заявените през май работни позиции са от сферата на хотелиерството и ресторантьорството (1001). Следват търговията (262), преработваща промишленост (100), строителство (88), административни и стопански дейности (45). По програми и мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са обявени 110 работни места. През май 2019 г. за едно свободно работно място, обявено в бюрата по труда в областта, са се конкурирали средно по 2 безработни лица.

 

На 2 юли приключва срокът за прием на годишни уведомления от работодатели по Закона за хората с увреждания.

 

Агенцията по заетостта подготвя старта в цялата страна на 3 нови, 5 подобрени услуги и 7 пакета стандартизирани услуги за безработни лица от уязвимите групи на пазара на труда. Тази дейност е част от стратегията за модернизация на Агенцията по заетостта. Целта е своевременното преориентиране на действията към актуалните потребности на безработните лица и най-вече към тези, които имат нужда от подкрепа за активиране с цели последваща реализация на пазара на труда.

Новите услуги, които Агенцията по заетостта ще въведе в своята работа съвсем скоро, са „Консултация и менторство след започване на работа”, „Мобилно бюро по труда” и „Семеен трудов консултант”. Те са свързани с прилагане на по-широк и задълбочен индивидуален подход към всяко регистрирано или нерегистрирано в бюрото по труда безработно лице в трудоспособна възраст. А подобрените услуги са в „Ателие за търсене на работа”, „Информиране, консултиране, мотивиране”, „Насочване и подпомагане за включване в професионално обучение и за усвояване на ключови компетентности”, „Стажуване, чиракуване, обучение по време на работа, практика по време на учене”, „Провеждане на трудови борси”, „Ден на работодателя” и други информационни събития за търсещи работа лица, неактивни лица и работодатели. Стандартизираните пакети услуги, които също са обект на модернизация, са насочени към безработни лица от следните уязвими групи: младежи, лица над 50-годишна възраст, продължително безработни, лица с основно или по-ниско образование, с трайни увреждания, самотни родители и/или майки с деца до 5-годишна възраст и освободени от местата за лишаване от свобода.

 

Агенцията по заетостта стартира предоставянето на финансова подкрепа за заявени от работодателите обучения по ключови компетентности на заети лица от микро- и малки предприятия.

 

В обученията през 2019 г. могат да се включат 1 000 заети лица, за да придобият някоя от компетентностите: „Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите”, „Дигитална компетентност”, „Умения за учене”, „Обществени и граждански компетентности”, „Инициативност и предприемачество”.

 

Работодателите, желаещи да ползват преференцията, е необходимо да подадат заявка в бюрата по труда, на чиято територия предприятието осъществява дейността си. Работодателите имат възможност сами да посочат обучаваща институция, която да извърши обучението по ключови компетентности на персонала им, както и съвместно да определят учебния график за провеждането му.

 

Финансирането на обучението се извършва при равно участие на Агенция по заетостта и работодателя, който има ангажимент да запази заетостта на лицата, успешно завършили обучението за срок не по-кратък от 6 месеца.

 

Повече и подробна информация, включително за свободните средства, в рамките на които могат да се сключат договори за обучение на заети лица, може да се намери на официалната интернет страница на Агенцията по заетостта, както и във всички бюра по труда.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *