Партньор на Проватон
 Международна класация постави варненско висше училище на първо място в света

Международна класация постави варненско висше училище на първо място в света

Сподели в

За поредна година престижната международна класация U-Multirank поставя Висше училище по мениджмънт – Варна на първо място в света по критерий „студентска мобилност“. От 2014 г. рейтинговата система U-Multirank сравнява качеството на обучение във висши учебни заведения от цял свят. Ориентирана към потребителите, световната класация обхваща множество аспекти на висшето образование – научни изследвания, преподаване и учене, международна насоченост, трансфер на знания и регионална значимост. Тя позволява на потребителите да идентифицират силните и слабите страни на даден университет, по отношение на аспектите, които ги интересуват най-много. Данните, включени в U-Multirank, предоставят на потребителите изчерпателен набор от информация и се извличат от разнообразни източници – международни и национални институции, международни библиометрични и патентни бази данни, национални бази данни, както и от проучвания на повече от 100 000 студенти от участващите в класацията университети.

През настоящата година класацията включва 1 711 университета от 96 държави, които са оценявани по десет основни показатели. По критерий „Международна студентска мобилност“, за трета поредна година първото място заема Висше училище по мениджмънт – Варна, изпреварвайки елитни френски, немски и шведски образователни институции. Според установените стандарти, най-голяма тежест при оценяване на критерия „Студентска мобилност“ оказват възможностите за обучение на студентите в чужбина – реализирани мобилности (обмен), както и процентът чуждестранни студенти от общия брой студенти във висшето училище.

Висше училище по мениджмънт се нарежда сред най-добрите в международното образователно пространство и по показатели като процент дипломирани магистри, процент дипломирани магистри за стандартен срок на обучение, съпътстващи дейности в категория трансфер на знания, бакалавърски и магистърски програми на чужд език и други.

ВУМ обучава студенти от над 50 държави в бакалавърски и магистърски програми, преподавани изцяло на английски език.  Университетът има богата и разнообразна мрежа от повече от 200 активни международни университети-партньори от пет континента. Стратегически академични партньорства с университети във Великобритания, Холандия, Швейцария и други дават възможности на студентите да завършат висшето си образование с две дипломи – българска от ВУМ и втора от университета-партньор. ВУМ поддържа отлични връзки с бизнеса в България, Европа, САЩ и др., благодарение на което студентите имат възможност да прекарат до 12 месеца в рамките на обучението си в практически стаж и да дадат успешен старт на кариерата си след завършване.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *