Партньор на Проватон
 Може ли КЗП да ни защити от неравноправните клаузи в договорите ни с ЕнергоПро и ВиК?

Може ли КЗП да ни защити от неравноправните клаузи в договорите ни с ЕнергоПро и ВиК?

Сподели в

Всяка покупка на стока или услуга сама по себе си е потребителски договор. В голяма част от случаите става дума за неформални договори – „публично предложение“ на търговеца или доставчика на услуги и….приемане от страна на потребителя. В редица случаи обаче, за да може потребителят да придобие стоката или да използва услугата, трябва да бъде сключен договор в писмена форма.  Примерите са многобройни – телефонна услуга, интернет, телевизия, ремонт и др.

Независимо дали договорът за стоката / услугата е предварително подготвен типов такъв, дали се създава в момента на сключване на сделката и е придружен или не с общи условия, е възможно в него търговецът да включи т.нар. неравноправни клаузи.

Според Закона за защита на потребителите „неравноправна клауза” е всяка уговорка, която е недобросъвестна и води до значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца или доставчика и потребителя.  Такива могат да бъдат например клаузи, които задължават потребителя при неизпълнение на неговите задължения да заплати необосновано високо обезщетение или неустойка, които позволяват на търговеца или доставчика да променя едностранно без основание характеристиките на стоката или услугата.

Самият Закон за защита на потребителите разполага с всички, подробно изброени, законови моменти, свързани със случаи на неравноправни клаузи, а общественият защитник на потребителите – КЗП, предлага на вниманието на читателя богат набор от примери със закононарушения.

Но дали така представената информация за пред обществото не е поредния чиновнически прийом, с който КЗП успява да удовлетвори желанията на Брюксел за повече ефектвни действия за отстраняване на нелоялните търговски практики и неравноправни клаузи?

Обществена тайна е, че липсата на реален контрол позволява на нелоялния пазар да изяжда доходите ни, а монополните дружества поставят дребния потребител в неизгодна позиция, извивайки му ръцете с неблагоприятни за него общи условия в договорите.

Неотдавна КЗП бе сезирана по наболял за много софиянци проблем във връзка с Топлофикация-София, която остави пет дни без топло хиляди жители на столицата.  По случая с авариите в топлоразпределителното дружество, комисията не реагира адекватно. Това е проблем на КЗП, в нейните компетенции, който трябваше да бъде изпреварващо решен. Нещо повече, едва след като проблемът бе решен, председателят Димитър Маргаритов съобщи в медиите, че има 10 жалби, но предстои те да бъдат анализирани. Какъв е ефекта за защита на потребителите, ако са нужни дни за анализиране и то едва след като сагата е приключила?

Според доклад на КЗП за дейността за изтеклата 2015 година, защитата на икономическите интереси на потребителите е едно от основите направления в контролната дейност на институцията. По него през годината са извършени 24 969 инспекции и за констатираните нарушения са съставени 2540 акта, въз основа на които са издадени 2524 наказателни постановления.

Усилията по това направление са съсредоточени основно върху премахване на неравноправни клаузи от договори с общи условия на търговци, които оперират в различни сфери на икономиката, и превенция на нелоялни търговски практики (включително завеждане на колективни искове).

В това число попадат енергопродаващите и разпределителни дружества, като са анализирани заявленията за доставка и продажба на електрическа енергия на две дружества (10 клаузи). Установена е една неравноправна клауза и при двете, които са я премахнали след препоръки на Комисията.

Но дали е точно така?

Почти всеки ден купуваме стока или ползваме услуга. Това става когато имаме пари. На нашия пазар обаче има един феномен. Заплатите растат, а стоките и услугите които получаваме си остават същите като количество. Дори за някой социални групи още по – малко. Този пазарен феномен, наблюдавайки го внимателно, откриваме че неговото съществуване е възможно единствено с пазарните измами, които всеки ден ни съпътстват и вместо с увеличаване на доходите да получаваме повече стока, то  нелоялните пазарни практики ги изяждат.

Затова започваме една поредица с която ще целим да накараме отговорните държавни мъже да отделят нужното време не само в законотворчество, а и с влияние и власт да принудят държавните контролни органи да заработят и в частност – основният орган за защита на потребителите.

Преди години жителите на Варна масово изразиха своето недоволство срещу високите сметки на Енерго Про. Сезирана тогава бе КЗП, затова че в общите условия на договора между дружеството и потребителите имаше неравнопоставеност , която беше в полза на монополиста. Дружеството тогава е получило предписания в 30 дневен срок да бъде отстранена тази клауза от общите условия, обявена за неравноправна и съответно смятана за нищожна.

Странното е, че след като беше сезиран съда да обяви тази клауза за нищожна, КЗП не даде становище в полза на потребителите.

Странното е, че съдът бе сезиран от КЗП с иск за обявяване на нищожност на въпросната неравноправна клауза, като КЗП се съгласи с първото половинчато решение и не предприе нищо за устояване на собствената си теза пред въззивна инстанция.

И така по този начин се създават предпоставки за да се запази тази неравнопоставеност. Една такава ситуация засегна над 2 млн. потребители и бъркайки им в джобовете при такива условия, които не са популярни у потребителя се нагнетява чувството за беззащитност. Липсата на справедливост още повече засилва това чувство, а самият потребител много трудно може да формулира проблема и неговото решаване с нормативната база.

Единственото което остава е нагнетяване в него на напрежение породено от това, че има нормативна база в негова полза, но няма кой да принуди търговеца да я спазва.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *