Партньор на Проватон

Tags : шервам

Шервам, значи съществувам

Основоположникът на съвременната философия Рене Декарт установява, че на света съществува само един единствен метод, който не би могъл да подлежи на съмнение и това е мисленето. Той открива, че мисленето съществува, а то от своя страна не може да бъде отделено от мен, следователно и аз съществувам. Така Декарт формира известното си твърдение “Cogito ergo […]Повече