Партньор на Проватон

Tags : умееш ли да слушаш

Умееш ли да мълчиш, умееш и да говориш

Умението да говориш, да убеждаваш, да спориш се изучава от години, като се разглежда общуването само във външната му форма, в думите, които изказваш, във влиянието, което те имат върху събеседника. Истината, обаче, е, че тайната на разговора знаят само онези, които умеят да мълчат. Има хора с богат вътрешен свят. Без да са изцяло наясно […]Повече