Партньор на Проватон

Tags : развитие

Шестте нива на духовно развитие

Според философията на древните източни религии съществуват шест нива на изпитание и развитие, през които човешката душа преминава по време на земните си превъплъщения по пътя към своето усъвършенстване и просветление. Първо ниво Душата на първо ниво е душа, която тепърва се учи да оцелява и нагажда към условията на живот на Земята. Притежателите на […]Повече