Партньор на Проватон

Tags : проучване

Който прави повече секс, помни повече (+ТЕСТ)

Редовният секс може да подобри когнитивните умения. Все повече изследвания през последното десетилетие, доказват това заключение. Ново изследване, през тази година също потвърждава това. В изследването са участвали около 6000 човека на 50+ години. Изследвано е как редовният секс е свързан с изпълнението на две епизодични задачи на паметта. Участниците, които са правили секс по-често, […]Повече

Проучват за втори път потребността на бизнеса от кадри във

Работодателите от всички икономически сфери отново имат възможност да се включат в анкетно проучване за потребностите от работна сила, провеждано от Агенцията по заетостта. Представителите на бизнеса могат да посочват директно в on-line анкетен формуляр обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от тях работници и специалисти. Целенасочено анкетиране ще се проведе сред статистическа […]Повече