Партньор на Проватон

Tags : околна среда

Готов е планът за намаляване на шума в околната среда

Публикуван е предварителен вариант на „План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на територията на агломерация Варна“, изготвен съгласно Глава трета от Закона за защита от шума в околната среда. Документът е публикуван в официалния сайт на Община Варна , раздел „Обяви и съобщения“, за срок от 30 дни. […]Повече

Министърът на околната среда и водите провери сигнал за проблем

Взети са проби, с които да се установи има ли някакъв риск за околната среда Министърът на околната среда и водите Нено Димов се срещна с ръководството на ВиК – Варна и със зам.-кмета Христо Иванов във връзка със сигнал, подаден от ВиК – Златни пясъци за затруднения в работата на Пречиствателна станция за отпадъчни […]Повече