Партньор на Проватон

Tags : емоционално насилие

Как да разбереш, че си жертва на емоционално насилие?

За емоционално насилие или психичен тормоз говорим, когато един индивид налага системно над друг такъв вербални обиди, заплахи, засрамвания, сплашвания, отхвърляния, манипулации с цел уронване престижа и достойнството.  Кой е причинителят на емоционалния тормоз? Причинителят може да бъде  дете, мъж, жена. Как да разбереш, че си жертва на емоционално насилие? Ако във връзката ти с […]Повече