Партньор на Проватон

Tags : вум

Международна класация постави варненско висше училище на първо място в

За поредна година престижната международна класация U-Multirank поставя Висше училище по мениджмънт – Варна на първо място в света по критерий „студентска мобилност“. От 2014 г. рейтинговата система U-Multirank сравнява качеството на обучение във висши учебни заведения от цял свят. Ориентирана към потребителите, световната класация обхваща множество аспекти на висшето образование – научни изследвания, преподаване […]Повече