Партньор на Проватон

Tags : атанас илчев

Следовател Атанас Илчев: Иван Гешев има качества с които ще

Уважаеми дами и господа-членове на ВСС, Изразявам своята професионална подкрепа за единодушната номинация, направена от Прокурорската колегия на ВСС относно г-н Иван Гешев – заместник главен прокурор при ВКП, за Главен прокурор на Република България. Тази номинация изцяло се припокрива с профила на кандидата за главен прокурор на РБългария, очертан от асоциацията на прокурорите в […]Повече