Партньор на Проватон
 Кога и как да кажете „не“ на работното място

Serious professional female advisor consulting client at meeting talking having business conversation or making offer, insurer giving advice, mentor teaching intern, hr speaking at job interview

Кога и как да кажете „не“ на работното място

Сподели в

Да кажете „не“ на работното място е трудно, особено когато сте в началото на кариерното си развитие. Често това върви ръка за ръка с чувство на вина и размисли дали сте разочаровали вашия ръководител или колегите от екипа ви.

Способността да казвате „не“ обаче е едно от най-важните умения, които трябва да научите на работното място. То не само ви претоварване и от опити на други хора да се възползват от вас, но и ви помага да защитите страстта и мотивацията, които засега изпитвате в работата. Твърде често активните и отзивчиви служители са прокълнати да казват „да“ на всичко, което им се предлага, като това води до изтощение и недоволство от работата, която някога са обичали.

В други случаи може да се окажете обект на лошо управление или неетично поведение, ако бъдете помолени да изпълните задача, която знаете, че не трябва да правите. Способността да казвате „не“ поставя ясна граница между вас и питащия и затвърждава разбирането, че това искане е погрешно.

Ето няколко сценария, при които трябва да кажете „не“ на работно място, както и правилният начин да го направите:

Задачата пречи на основните ви отговорности и ангажименти

Преди да кажете „не“ на дадена задача, трябва да сте напълно наясно с вашите отговорности. Прегледайте длъжностната си характеристика, говорете с мениджъра си относно приоритетите и поискайте разяснение, ако е необходимо. Уверете се, че колебанието ви не произтича само от това, че задачата представлява нещо ново и непознато за вас.

Как да кажете „не“: „Бих искал да помогна, но в момента нямам такава възможност.“

Този отговор потвърждава заявката, като същевременно задава граница. Важно е да бъдете честни относно натовареността и приоритетите си и да избягвате да се ангажирате с прекалено много задания. Този отговор също показва, че сте готови да помогнете в бъдеще, когато имате възможност.

Срокът е нереалистичен

Когато ви бъде даден краен срок, отделете известно време, за да разберете обхвата на задачата и ресурсите, с които разполагате. Разделете задачата на по-малки части и преценете необходимото време за всяка част. Ако след това смятате, че крайният срок е нереалистичен, то е време да говорите с вашия мениджър или клиент. Използвайте данни и доказателства, за да подкрепите позицията си и предложете алтернативни срокове, които са по-реалистични. Не забравяйте да съобщите всички притеснения отрано, вместо да чакате до последния момент.

Как да кажете „не„За съжаление изпълнението на задачата в рамките на този краен срок няма да бъде възможно. Можем ли да удължим срока до…?“

Този отговор потвърждава искането, като същевременно предлага реалистична алтернатива. Важно е да сте наясно с мотивите си и да предоставите доказателства в подкрепа на предложения нов график. Този отговор също така показва, че сте готови да си сътрудничите, за да намерите решение.

В отпуск сте

Преди да излезете в отпуск, поставете ясни граници и комуникационни очаквания, за да избегнете необходимостта да довършвате работа, да отговаряте на имейл или да приемате обаждани по време на почивката си. Уведомете вашия екип и дайте ясно да се разбере кой ще се занимава с тези във ваше отсъствие.

Как да кажете „не“: „Тогава ще съм в отпуск, така че няма да мога да го направя.“

Този отговор е кратък и ясен и подчертава важността на зачитането на личното свободно време. Ако сте в отпуск или имате планирано отсъствие, добре е да съобщите това възможно най-рано, за да избегнете всякакви недоразумения или заявки в последния момент.

Възползват се от вас

Ако смятате, че от вас се иска да вършите повече отколкото е справедливо, запитайте се дали задачата е предназначена да разшири вашите способности и да ви даде ново изживяване или просто е нещо извън обхвата на вашата роля. За да избегнете честото възникване на този проблем, задайте ясни очаквания с вашия екип и мениджър относно вашето работно натоварване и цели за напредване в кариерата.

Как да кажете „не“: „Оценявам предложението, но не мога да се ангажирам с това в момента“.

Този отговор показва благодарност за предложението, като същевременно определя граница. Важно е да бъдете честни относно натовареността и приоритетите си и да избягвате да се ангажирате с твърде много неща. Този отговор също така оставя вратата отворена за бъдещи възможности за сътрудничество.

От вас се иска да направите нещо неетично/опасно

Ако не сте сигурни дали дадена задача е етична или безопасна, прегледайте политиките на вашата компания или говорете с доверен колега или ръководител. Ако се чувствате неудобно с дадена задача, представете алтернативи или предложения, които са в съответствие с вашите ценности и дават приоритет на вашата безопасност. Ако ситуацията не е решена, помислете за пренасочване на проблема до HR или по-високо ниво на управление.

Как да кажете не: „Не се чувствам удобно да правя това. Има ли нещо друго, с което мога да помогна?“

С този отговор изразявате дискомфорт или загриженост. Важно е да сте наясно с мотивите за отказ и да предложите алтернативни решения. Този отговор също показва, че сте готови да помогнете по други начини, които отговарят на вашите ценности и ниво на комфорт.

Не сте квалифициран (най-квалифицирания) за изпълнението на задачата

Запитайте се дали имате необходимите умения и опит, за да изпълните задачата, която ви се възлага. Ако във вашия екип има някой друг, който е по-добре подготвен за нея, помислете дали да не я делегирате на него или да работите заедно, за да я изпълните успешно. Признайте вашите недостатъци и бъдете готови да придобиете и развивате нови умения, ако е необходимо.

Как да кажете „не“: „Благодаря ви, че се сетихте за мен, но не мисля, че съм най-добре подготвеният човек за това“.

Този отговор показва благодарност, че сте взети предвид, като същевременно представя искрен анализ на границите на вашите способности. Важно да избягвате да поемате задачи, за които не сте квалифицирани. Този отговор също така показва, че цените качеството и сте готови да делегирате задачи на други, които може да са по-добре подготвени да се справят с тях.

………………..

Теа Ангелос, автор на „Smart Moves: Simple Ways to Take Control of Your Life“ за FastCompany.com

Превод и редакция: Георги Георгиев

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *