Партньор на Проватон
 Почти всички в Европа дишат лош въздух

Почти всички в Европа дишат лош въздух

Сподели в

След като ЕС гласува нови правила за качеството на въздуха, сателитните данни показват, че 98% от хората са изправени пред замърсяване над границите, определени от СЗО

Всеки в Европа живее в замърсени малки и големи градове, където средните годишни нива на фини прахови частици са по-високи от препоръчаната граница на Световната здравна организация (СЗО), предава DW в свой специален материал по темата.

На практика това означава, че почти всички на континента дишат лош въздух, който е доказано фатален. Замърсяването на въздуха увеличава риска от респираторни и сърдечни заболявания и намалява продължителността на живота.

С настоящите нива на замърсяване на въздуха много хора се разболяват. Знаем, че понижаването на нивата на замърсяване на въздуха намалява тези числа“, каза Марк Нювенхойсен, директор на Барселонския институт за глобално здраве (ISGlobal).

Колко лошо е замърсяването на въздуха в Европа?

DW си партнира с Европейската мрежа за журналистически данни, за да анализира сателитни данни от Службата за атмосферен мониторинг на Коперник (CAMS). Установяват, че през 2022 г. почти всички в Европа — 98% от хората — са живели в райони, където концентрацията на фини прахови частици, обикновено съкратено като PM, е над границата, определена от СЗО.

СЗО препоръчва средната годишна концентрация на замърсяване с фини прахови частици да не надвишава пет микрограма на кубичен метър въздух. Един микрограм е хиляда пъти по-малко от един милиграм.

Нивата на замърсяване се различават в различните региони в Европа. Положението е особено тежко в части от Централна Европа, долината на река По в Италия и в по-големите метрополни области като Атина, Барселона и Париж. Нашият анализ показва, че най-замърсените региони в Европа достигат средни годишни концентрации на PM  от около 25 микрограма на кубичен метър.

Високи нива на замърсяване на въздуха за отделни европейски градове са докладвани и преди, но този нов анализ на данни предлага първото общоевропейско сравнение на замърсяването в различни региони. Показват къде качеството на въздуха се е подобрило и къде се е влошило.

Също така използват данните, за да идентифицират две места със сходни проблеми, но различна перспектива. В Северна Италия нивата на замърсяване са високи и изглежда остават такива. В Южна Полша те също са високи, но изглежда намаляват.

Какво представляват фините прахови частици?

Фините прахови частици са комбинация от много малки твърди и течни частици от различни материали и замърсители. Замърсителите са невидими с просто око. Те имат диаметър по-малък от 2.5 микрометра или около 30 пъти по-тънък от един кичур коса.

Въпреки че има много други замърсители, които засягат човешкото здраве, обичайно е да се съсредоточаваме върху тези видове частици, тъй като има последователни научни доказателства за техния отрицателен ефект върху общественото здраве.

Как изглежда Европа в сравнение с други части на света?

Качеството на въздуха в Европа като цяло е по-добро, отколкото в други региони на света. В северните индийски градове, като Ню Делхи, Варанаси и Агра, например, средните стойности на PM могат да достигнат до 100 микрограма на кубичен метър. В Европа нашите данни показват нива на замърсяване до 25 микрограма на кубичен метър.

Но дори при сравнително по-ниски нива в Европа, замърсяването може да има значително въздействие върху здравето на хората.

Какъв лимит предлага ЕС и какво казват експертите?

Новите европейски правила за качеството на въздуха ще позволят средна годишна концентрация от 10 микрограма фини прахови частици на кубичен метър въздух. Комисията по околна среда на Европейския парламент предложи приемането на препоръките на СЗО, които са по-строги при пет микрограма фини прахови частици на кубичен метър въздух.

Но дори и при 10 микрограма, това би било по-строго от настоящите стандарти, които позволяват годишни концентрации на PM при 20 микрограма на кубичен метър – четири пъти по-високи от настоящата препоръка на СЗО.

Здравни изследователи и еколози твърдят, че новите европейски правила за качеството на въздуха трябва да отразяват указанията на СЗО, но признават, че това би било предизвикателство.

Ограниченията на ЕС не са само относно здравето, те също са свързани с икономически аргументи, докато ограниченията на СЗО са направени от експерти, които вземат предвид само здравето“, каза Нювенхойсен. „Надявам се, че ще се съобразят със СЗО, но вероятно някои ще твърдят, че би било твърде скъпо.“

Според проучване на Евробарометър от 2022 г. мнозинството европейци виждат респираторните заболявания, причинени от замърсяването на въздуха, като сериозен проблем сега. Въпреки че много респонденти казаха, че не се чувстват добре информирани за настоящите стандарти, по-голямата част от тези, които са наясно, смятат, че правилата за качеството на въздуха трябва да бъдат засилени.

economic.bg

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *