Партньор на Проватон
 Ема Гилева: Проектът SaveGREEN работи за популяризирането на екологичните коридори в България

Ема Гилева: Проектът SaveGREEN работи за популяризирането на екологичните коридори в България

Сподели в

Експерти от Черноморска мрежа на НПО работят по проект “Защита на функционалността на транснационално важни екологични коридори в Дунавския басейн“ SaveGREEN. Това съобщи за Агенция “Фокус” Ема Гилева, ръководител на Черноморска мрежа на НПО. Тя посочи, че екологичният коридор е функционална зона за преминаване между няколко природни зони за група видове, зависими от дадена среда. Например, пешеходен мост, който пресича магистрала и свързва две горски площи, е екологичен коридор.

Коридорът свързва различни популации и благоприятства разпространението и миграцията на видовете, както и повторната колонизация на нарушената среда. Той позволява на флората и фауната да циркулират между двете зони въпреки почти непропускливото препятствие на магистралата.

Мостът се нарича и коридор на дивата природа. Екологичните коридори са съществен елемент за опазване на биологичното разнообразие и правилното функциониране на екосистемите.

Без тяхната свързаност много голям брой видове няма да имат достъп до всички местообитания, необходими за жизнения им цикъл (размножаване, растеж, убежище и т.н.) и биха били обречени да изчезнат в обозримо близко бъдеще.

Екосистемите и биологичното разнообразие отдавна са застрашени от многобройни фактори, като изменение на местообитанията поради промени в земеползването, загуба на местообитания поради различни човешки дейности, фрагментация на местообитанията, например поради строителство на съоръжения, транспорт и др.

Обменът между различни зони е важен фактор за устойчивост. Той позволява бърза повторна колонизация на среда, която е била нарушена (от пожар, наводнение и др.) от видове от съседни среди.

Всички екологични коридори и обкръжаващата ги среда образуват екологичен континуум за конкретния тип среда и видовете, зависими от нея.

Съвременните стратегии за опазване на биологичното разнообразие наблягат на обмена, а не само на създаването на защитени територии и резервати, които опазват околната среда, но остават затворени и изолирани.

Партньорите по проекта SaveGREEN, сред които са българските организации  Черноморска мрежа на НПО и БФБ, продължават работата си за повишаване на капацитета на експерти, администрации и медии в България по темата за екологичните коридори и връзката им с влиянието на транспортната инфраструктура върху свързаността на ландшафта, опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на климатичните промени.  Организации от  ЦИЕ и Балканския полуостров са насочили усилията си към мерки за насърчаване на възстановяването и управлението на екологични коридори в рамките на проект “Защита на функционалността на транснационално важни екологични коридори в Дунавския басейн“ – SaveGREEN –  финансиран от Транснационална програма “Дунав“ 2014 – 2020.

В SaveGREEN участват 13 организации от 7 държави и много институции в качеството си на асоциирани стратегически партньори. Водещ партньор е WWF за ЦИЕ, Австрия. Общият бюджет на проекта е 2 681 728 евро, а осъществяването му е в периода 1 юли 2020 – 31 декември 2022 г. Асоциирани партньори от България са Изпълнителната агенция по горите към Министерство на земеделието и Югозападно държавно предприятие. Проектът SaveGREEN поставя акцент върху транспорта като бариера за движението на дивите животински видове.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *