Партньор на Проватон
 Започна работата и по втория обект от проекта за подобряване на водоснабдяването и канализацията във Варна и региона

Започна работата и по втория обект от проекта за подобряване на водоснабдяването и канализацията във Варна и региона

Сподели в

Днес бе направена първата копка и на втория голям обект, който е част от проекта BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“, на стойност 138,4 млн. лв., от които 96,8 млн. лв. – безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне, по който работи „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД. В рамките на проекта ще бъдат изградени и реконструирани 22,5 километра магистрални и довеждащи водопроводи, 81 километра канализационни мрежи и нова канално-помпена станция.

На началото на работата по обект : „Доизграждане на канализационна мрежа в СО „Изгрев“, „Кочмар“, „Сълзица“, „Пчелина“ и „Сотира“, бул. „Христо Смирненски“, реконструкция на канализационен клон под бул. „Владислав Варненчик“, реконструкция на магистрален водопровод „Варна – Златни пясъци“ – III етап“ присъстваха представители на районната администрация, „ВиК – Варна“ ООД, строителния надзор, жители на селищното образувание.

До приключване на обекта ще бъде изградена частично канализационна мрежа в СО „Кочмар“ и СО „Сълзица“; ще бъде доизградена канализационната мрежа в СО  „Изгрев“, СО „Пчелина“, бул. „Христо Смирненски“, ще бъде реконструиран магистрален водопровод „Варна – Златни пясъци, както и канализационния клон под бул. „Владислав Варненчик“.

С изпълнението си проект BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ ще постигне основната си цел – изпълнение на нормативно установените задължения на Република България за постигане на пълно съответствие на агломерациите с над 10 000 екв.ж. за консолидирания район, обслужван от „Водоснабдяване и канализация- Варна“ ООД, с изискванията на Директива 91/271/ЕИО при прилагане на регионалния подход за финансиране на инвестиции във ВиК инфраструктура по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.), както и с тези на Директива 98/83/ЕО по отношение осигуряване на непрекъсваемост на водоснабдяването.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *