Партньор на Проватон
 Започва основният кандидатстудентски прием в Икономически университет – Варна

Започва основният кандидатстудентски прием в Икономически университет – Варна

Сподели в

От 21.06. до 6.07. се провежда основният кандидатстудентски прием за образователно-квалификационна степен (ОКС) “бакалавър“ в Икономически университет – Варна, от 22.06. до 20.07.  –  първият етап за ОКС “магистър“, а до 30.06. – за ОКС “професионален бакалавър“ (Колеж по туризъм).

На ранен прием са записани над 630 студенти в ОКС “бакалавър“. Това е 70% от държавната поръчка за тази образователно-квалификационна степен.

Подаването на документи и за трите образователно-квалификационни степени (“бакалавър“, “професионален бакалавър“ и “магистър“) се осъществява онлайн или на място.

Висшето училище предлага обучение в 27 бакалавърски специалности, а след завършена бакалавърска или магистърска степен – в 23 магистърски програми, от четири професионални направления: “Икономика”, “Администрация и управление”, “Туризъм” и “Информатика и компютърни науки”. Колежът по туризъм обучава студенти в 2 специалности за придобиване на ОКС “професионален бакалавър“.

Нова за ИУ – Варна е бакалавърската програма “Data Science“ в редовна форма на обучение без такса през първата година. Тя е създадена по проект “Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, подкрепен от ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Обучаващите се в “Data Science“ ще получат дигитално образователно съдържание, IT предприемаческа среда, бизнес контакти, три в едно с преподаватели от Икономически университет – Варна, Висшето военноморско училище, Шуменския университет.

Благодарение на изключително добре развитите платформи за учебен процес в електронна среда в магистърските програми на ИУ – Варна съществуват разнообразни форми – редовно, съчетано с онлайн ресурси; задочно; дистанционно, като се осигуряват най-подходящите условия за пълноценно учене и за студенти, които са заети на пълен работен ден.

Студентите в ОКС “бакалавър“ и “магистър“ могат да се възползват от правото си да се включат в програмата за мобилност Еразъм+. Висшето училище към момента има над 220 партньори в чужбина – университети и бизнес организации. Програмата дава възможност на студентите не само да учат в чужбина, но и да проведат практика в реална среда, да установят контакти с европейски работодатели.

Записването на новоприетите студенти в ОКС “бакалавър“ от ранния и основния прием (след първо класиране) е в периода от 11 до 14 юли (включително) 2022 г. на място в университета, а за ОКС “професионален бакалавър“ – от 4  до 15 юли в Колежа по туризъм.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *