Партньор на Проватон
 Варна четвърта в страната по размер на средна работна заплата

Варна четвърта в страната по размер на средна работна заплата

Сподели в

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на юни 2021 г. се увеличават с 8.3 хил., или с 5.8% спрямо края на март 2021 г., като достигат 152.3 хиляди.

Спрямо края на първото тримесечие на 2021 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности “Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 69.9%, “Административни и спомагателни дейности“ – с 24.5% и “Култура, спорт и развлечения“ – с 10.8%.

Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 2.9% е регистрирано в дейност “Операции с недвижими имоти“. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и “Преработваща промишленост“ – съответно 18.7 и 12.5%. В края на юни 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 6.8 хил., или с 4.7% повече в сравнение с края на юни 2020 г., като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности “Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 4.7 хиляди и “Административни и спомагателни дейности“ – с 0.8 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности “Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 52.2%, “Финансови и застрахователни дейности“ – със 17.3% и “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 16.7%.

Най-голямо намаление на наетите лица в края на юни 2021 г. спрямо края на юни 2020 г. има в икономическата дейност “Транспорт, складиране и пощи“ – с 0.8 хиляди, което в проценти е със 7.6%. “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 2 869 лева;  “Финансови и застрахователни дейности“ – 1 917 лева; “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1 885 лева. Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: “Операции с недвижими имоти“ – 882 лева; “Хотелиерство и ресторантьорство“ – 983 лева;  “Други дейности“ – 989 лева. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2021 г. в обществения сектор нараства с 15.7%, а в частния сектор – с 13.0%.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *