Партньор на Проватон
 Тренировка за максимална мускулна маса (част 1)

Тренировка за максимална мускулна маса (част 1)

Сподели в

Тренировката е високо ефективна четири седмична система за покачване на мускулна маса, която е цикъл между тежки, интензивни и умерени до леки тренировки.

 

 • Основна цел: покачване на мускулна маса
 • Тип на тренировката: Сплит
 • Ниво на тренировката: средно напреднали
 • Дни в седмицата: четири
 • Нужно оборудване: лост, дъмбели, собствено тегло, кабели, EZ лост, машини
 • Пол: мъже и жени

 

Четири дневен тренировъчен сплит

 • Първи ден – Гърди, Бицепс и Корем
 • Втори ден – Бедра и Прасци
 • Трети ден – Почивка
 • Четвърти ден – Рамена, Трицепс и Корем
 • Пети ден – Гръб, Трапец и Предмишници
 • Шести ден – Почивка
 • Седми ден – Почивка

 

Четири седмична тренировка

 • Седмица 1 – Тежка седмица, фокусирате на 5-7 повторения на серия и правите основни упражнения
 • Седмица 2 – Интензивна седмица, фокусираме на бавни негативни( негативни се нарича, когато пускаме тежестта, т.е. да изпълняваме движението много бавно когато отпускаме тежестта.), тренировки до отказ и дроп серии.
 • Седмица 3 – Средна седмица, фокусираме на 10-12 повторения на серия с микс от базови упражнения и упражнения на машини
 • Седмица 4 – Лека седмица, фокусираме на 15-20 повторения на серия с изолирани упражнения

акто можете да видите, втората и четвъртата седмици са по-леки. Те осигуряват на тялото ви почивка и активно възстановяване от стреса на тежките тренировки, като ви позволяват да изградите чиста мускулна маса.

Седмица 1 – Тежка Тренировка

Не добавяйте други упражнения в тези тренировъчни дни. Основната цел е да правите базовите упражнения с тежки тежести. Използвайте същите тежести за всяка серия от даденото упражнение. Правете колко се може повече повторения във всяка серия, но без да си провалите тренировката. Не правете повече от 7 повторения. Ако правите повече от 7 повторения с дадена тежест за всичките четири серии, добавете тежести следващия път, когато правите тази тренировка и упражнение.

Почивайте от 2 до 5 минути между сериите. Чакайте докато се чувствате “физически готов” преди да започнете другата серия. Основната цел на тази седмица е да вдигате тежки тежести, така че правилната почивка между сериите е много важна. Не бързайте.

 

 

Седмица 1 – Тренировка за Гърди, Бицепс и Корем

Тренировка за Гърди

Упражнение Серии Повторения
Изтласкване на щанга от лег (Bench Press) 4 5-7
Изтласкване на щанга от полулег ( Incline Bench Press) 4 5-7
Изтласкване на щанга от обратен лег (Bench Press) 4 5-7

Тренировка за Бицепс

Упражнение Серии Повторения
Бицепсово сгъване с щанга от стоеж (Barbell Curl) 4 5-7
Бицепсово сгъване с дъмбели от стоеж (Dumbbell Curl) 4 5-7

Тренировка за Корем

Упражнение Серии Повторения
Молитва (Cable Crunch) 4 20
Коремни преси (Crunches) 4 20

 

Седмица 1 – Тренировка за Бедра и Прасци

Тренировка за Бедра

Упражнение Серии Повторения
Клякане с щанга (Squat) 4 5-7
Клякане с щанга отпред (Front Squat) 4 5-7
Лег-преса (Leg Press) 4 5-7
Напади (Lunges) 4 5-7
Римска тяга (Stiff Leg Deadlift) 4 5-7

Тренировка за Прасци

Упражнение Серии Повторения
Повдигане на пръсти от стоеж (Calf Levers) 4 20
Повдигане на пръсти от седеж (Calf raises) 4 20

 

 

Седмица 1 – Тренировка за Рамене, Трицепс и Корем

Тренировка за Рамене

Упражнение Серии Повторения
Раменни преси (Shoulder Presses) 4 5-7
Разтваряне на ръцете встрани (Lateral raises) 4 5-7
Вертолет (Upright rows) 4 5-7

Тренировка за Трицепс

Упражнение Серии Повторения
Изтласкване на щанга от лег с тесен хват 4 5-7
Кофички (Weighted Dips) 4 5-7

Тренировка за Корем

Упражнение Серии Повторения
Повдигане на краката (Knees Raise, Legs Raise) 4 20
Коремни преси (Crunches) 4 20

 

Седмица 1 – Тренировка за Гръб, Трапец и Предмишница

Тренировка за Гръб

Упражнение Серии Повторения
Мъртва тяга (Dead Lift) 4 5-7
Набирания (Pullups) 4 5-7
Гребане с щанга (Barbell Row) 4 5-7

Тренировка за Трапец

Упражнение Серии Повторения
Трапецовидно повдигане с щанга 4 5-7
Трапецовидно повдигане на рамене с дъмбели (Shoulders Shrugs) 4 5-7

Тренировка за Предмишници

Упражнение Серии Повторения
Сгъване за предмишници с щанга 4 20
Кръстосано чуково сгъване с дъмбели (Cross Body Hammer Curl) 4 20

 

 

Седмица 2 – Интензивна Тренировка

По време на втората седмица трябва да правите ограничен брой серии, но всяка серия трябва да бъде много интензивна. Както при първата седмица, така и при втората почивките между сериите трябва да са колкото се може по-дълги (трябва да се възстановите добре) преди да започнете следващата серия. Всички серии се правят до отказ, дори и повече.

Тук тренировката започва с предварително напомпващи серии(pre-exhaust). Това са серии, които се правят с цел предварително да се напомпат мускулите и след това да се правят основните упражнения.

След предварително напомпващите серии, всяко упражнение се прави с 4 секунди при негативите. Ако правите Изтласкване на дъмбел от лег (Dumbbell Bench Press), трябва да пускате дъмбелите 4 секунди – всяко повторение. Правете всички НЕ предварително напомпащи серии до отказ. Когато достигнете отказ, починете 15 секунди и след това направете 3 дроп (т.е. намалявате тежестта 3 пъти ) серии без почивка между тях.

Когато можете да изпълнявате повече от 10 повторения с дадена тежест при НЕ предварително напомпващите серии, добавете тежести в следващата ви тренировка, когато изпълнявате тази тренировка и упражнение.

Почивайте докато се почувствате “физически готов” преди да започнете следващата серия. Като при седмица 1, не добавяйте серии. Основната цел на Седмица 2 е да си починете след тежката първа седмица и да стимулирате мускулния растеж с използването на високо интензивни техники.

 

 

Седмица 2 – Тренировка за Гърди, Бицепс и Корем

Тренировка за Гърди

Упражнение Серии Повторения
Флайс от лег (предварително напомпващи серии) 3 15
Изтласкване на дъмбел от лег ( Dumbbell Bench Press) 2 6-10
Пек Дек (Pec Dec) 2 6-10
Изтласкване на дъмбел от полулег или от обратен лег ( Dumbbell Incline or Decline Bench Press) 2 6-10

Тренировка за Бицепс

Упражнение Серии Повторения
Концентрирано сгъване(Concentration Curls) (предварително напомпващи серии) 3 15 – всяка ръка
Бицепсово сгъване пред скрипец с прав лост (Cable Curl) 2 6-10

Тренировка за Корем

Упражнение Серии Повторения
Повдигане на краката от вис (Knees Raise, Legs Raise) 3 15-30
Коремни преси (Crunches) 3 15-30

 

Седмица 2 – Тренировка за Бедра и Прасци

Тренировка за Бедра

Упражнение Серии Повторения
Бедрено разгъване (Leg Extensions) (предварително напомпващи серии) 3 15
Лег-преса (Leg Press) 2 6-10
Хакен Клек (Hack Squat) 2 6-10
Бедрено сгъване (Leg Curls)(предварително напомпващи серии) 3 15
Лег-преса (краката да са широко стъпили)(Wide Stance Leg Press) 2 6-10

Тренировка за Прасци

Упражнение Серии Повторения
Повдигане на пръсти от стоеж(Calf Levers) (предварително напомпващи серии) 3 15
Повдигане на пръсти от седеж (Calf raises) 2 6-10

 

 

Седмица 2 – Тренировка за Рамене, Трицепс и Корем

Тренировка за Рамене

Упражнение Серии Повторения
Разтваряне на ръцете встрани (Lateral raises) (предварително напомпващи серии) 3 15
Раменни преси на смит машина отпред (Smith Machine Military Press) 2 6-10
Изнасяне на ръцете напред с диск (Front Plate Raise) 2 6-10
Обратен Пек Дек (Reverse Pec Dec) 2 6-10

Тренировка за Трицепс

Упражнение Серии Повторения
Трицепсово разгъване на скрипец (Cable Tricep Extension ) (предварително напомпващи серии) 3 15
Изтласкване на щанга от лег с тесен хват(Close Grip Bench Press) 2 6-10

Тренировка за Корем

Упражнение Серии Повторения
Повдигане на краката от вис (Knees Raise, Legs Raise) 3 20-30
Коремни преси на римско столче (Crunches) 3 20-30

 

Седмица 2 – Тренировка за Гръб, Трапец и Предмишница

Тренировка за Гръб

Упражнение Серии Повторения
Придърпване на долен скрипец (Seated Cable Rows) (предварително напомпващи серии) 3 15
Пулдаун отпред с широк хват (Pull down) 2 6-10
Пулдаун отпред с раменен хват 2 6-10
Придърпване на долен скрипец (Seated Cable Rows) 2 6-10

Тренировка за Трапец

Упражнение Серии Повторения
Повдигане на щанга за трапец (Barbell Shrug ) (предварително напомпващи серии) 3 15
Трапецовидно повдигане на рамене с дъмбели (Shoulders Shrugs) 2 6-10

Тренировка за Предмишници

Упражнение Серии Повторения
Сгъване за предмишници с дъмбели (предварително напомпващи серии) 3 15
Кръстосано чуково сгъване с дъмбели (Cross Body Hammer Curl) 2 6-10

 

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *