Партньор на Проватон
 Символично откриха обновената сграда на ОД на МВР – Варна

Символично откриха обновената сграда на ОД на МВР – Варна

Сподели в

С официална церемония за “Откриване на обект“ Община Варна приключва успешно строително-монтажните дейности по проект “Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради – сградата на ОД МВР – Варна“

Събитието се реализира в изпълнение на инвестиционен приоритет “Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ от Инвестиционната програма на Община Варна, одобрена за реализация със Споразумение № BG16RFOP001-1.040-0038-C01 по Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОП “Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На официалната церемония ще присъстват екипът по проекта, представители на фирмата, изпълняваща строително-монтажните работи, фирмата, осъществяваща строителния надзор по време на строителството, служители на ОД на МВР – Варна, на ДА “Технически операции“, общински експерти, медии и др.

Проект “Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради – сградата на ОД МВР – Варна“ цели намаляване на крайното енергопотребление и намаляване на отделените в атмосферата парникови газове на административната сграда на Областна дирекция на МВР – гр. Варна, която се намира на адрес: ул. “Цар Калоян“ №2.

В рамките на реализиране на проекта е подобрен архитектурният облик на сградата, извършена е цялостна подмяна на дограмата, топлоизолация на външните стени и покрива, както и други мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Подобрени са експлоатационните характеристики и е удължен жизненият цикъл на сградата. Благодарение на успешното изпълнение на проекта бе подобрено качеството на обслужване на гражданите и на работещите в системата на МВР и ДАТО. Създадена е достъпна архитектурна среда за хората с увреждания.

Бенефициент по договора е Община Варна. Проектът е на обща стойност 1 461 492,82 лв., безвъзмездна финансова помощ БФП 1 178 675,61 лв.; Собствен принос – 282 817,21 лв., в т.ч. 250 500 лв. съфинансиране от партньорите.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *