Партньор на Проватон
 Нови изисквания за палатки и каравани извън къмпингите

Нови изисквания за палатки и каравани извън къмпингите

Сподели в

Промените са качени за обществено обсъждане

Създават се правила за разполагане на палатки, кемпери или каравани извън категоризираните къмпинги. Новите изисквания са част от наредба, която трябва да бъде подписана от регионалния министър към Закона за устройство на черноморското крайбрежие. Документът е качен за обществено обсъждане.

Палатки, кемпери и каравани ще могат да се поставят и в поземлени имоти, които са частна, общинска или държавна собственост, в горски територии, върху земеделски земи, които са трайно необработваеми и не се отдават под наем или аренда, както и в незастроени имоти, включително в границите на урбанизирани територии, без промяна на предназначението им.

Земите, които не са къмпинги, но върху които могат да се поставят временните летни домове, не могат да попадат в границите на защитени територии с категория резерват, природна забележителност, поддържан резерват и защитена местност.

На тези територии освен палатки, кемпери и каравани, ще могат да се поставят само архитектурни елементи за обслужване на отдиха и туризма без търговско предназначение като кътове за отдих, беседки, заслони, пейки, маси, информационни табла, чешми, дървени огради, скари и други, които не представляват строителство по смисъла на Закона за горите и на Закона за устройство на територията. Но не и да се отварят заведения например.

Обособените места ще трябва да имат осигурени транспортен достъп, охрана, преносими химически тоалетни и сметоизвозване.

Предвижда се обособяването на местата за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани да се разрешава със заповед от кмета на общината за срок до 3 години във времевия период от 1 май до 30 септември, съобщава “Труд”.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *