Партньор на Проватон
 Проект “НЕ НА АГРЕСИЯТА” представиха във Варна

Проект “НЕ НА АГРЕСИЯТА” представиха във Варна

Сподели в

На официална пресконференция във Варна днес бе представен проект “НЕ НА АГРЕСИЯТА” . Пресконференцията се провежда във връзка с договор № 25-00-30/24.03.2021 г., проект “НЕ НА АГРЕСИЯТА!” по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2021 г., Направление 3, тема: “Превенция на агресията сред младите хора (насилие, език на омраза, дискриминация, расизъм и др.).

На срещата с медиите бяха представени също заложените цели и дейностите, които ще бъдат извършени по проекта.

На 01 май 2021 г. стартира проектът “НЕ НА АГРЕСИЯТА!”, който се реализира от Сдружение „Българска младежка асоциация за плажни спортове“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта.

Според Анелия Марковска – психолог и експерт по проекта, агресията най – общо се определя като поведение, целящо причиняването на вреда на друг човек. Тя регулира вътрешните усещания за награда и наказание. Агресията е винаги преднамерено причиняване на вреда, а жертвата трябва да има мотивация да я избегне.
Основна цел на проекта е изграждане на социално отговорно поведение чрез превенция на агресивното поведение при младежите, като се популизират различните възможности за практикуване на спорт в свободното време като алтернатива на рисковото поведение.

Целевата група, към която е насочен проекта, са млади хора на възраст между 15 и 29 години без ограничение на пол, етническа принадлежност, социално – икономическо положение и други характеристики. В целевата група ще бъдат включени поне 10% младежи в неравно положение.

Дейностите, които ще бъдат реализирани в рамките на проекта, са:
1. Информираност и публичност „НЕ НА АГРЕСИЯТА!“
2. Дейности в социалните мрежи – прилагане на вече разработени инструменти за въздействие върху целевата група.
3. Организиране и провеждане на спортни демонстрации по различни видове спорт – карате, плажен волейбол и плажен футбол.
4. Организиране и провеждане на кръгли маси „НЕ НА АГРЕСИЯТА!“

Очаквани резултати:
– Да се достигне до възможно най-голям брой млади хора;
– Изграждане на умения за разпознаването на видовете агресия и нейното намаляване сред младите хора.
-Създаване на условия за изграждане на социално отговорно поведение чрез превенция на агресията чрез спорт.
– Да се създадат положителни качества на личността като съпричастност, дух на приятелство и разбирателство;

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *