Партньор на Проватон
 Заплатите във Варна растат, безработицата намалява

Заплатите във Варна растат, безработицата намалява

Сподели в

Безработица във Варна през април е била 3,1 %, а в областта – 4,6 %, съобщават от Регионалната служба по заетостта. На годишна база в морския град се отчита спад от 2,7 процентни пункта спрямо април предходната година, а в региона равнището на безработицата се доближава до това отпреди пандемията.

Регистрираните безработни в областта са 10 267, а в областния град – 5 159.

На първичния пазар са били обявени 1 611 работни места, като най-много са били в сферата на хотелиерството и ресторантьорството (737), държавното управление (130), търговията (110), преработващата промишленост (111) и селското стопанство (57).

По данни на Националния статистически институт наетите лица в област Варна към края на март се увеличават с 1 200 душил или с 0.8 % спрямо края на декември 2020 г., като достигат 144 000. Спрямо края на четвъртото тримесечие на миналата година най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ (11.6 %), „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (10.3 %) и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ (8.9 %). Най-голямо намаление е регистрирано в дейност „Транспорт, складиране и пощи“ (8 %).

Средната месечна работна заплата през първото тримесечие е нараснала с 9,9 % на годишна база и достига 1 313 лв., което нарежда Варна на трето място в страната след София (столица) – 1 989 лв. и София (област) 1 410 лева.

Икономическите дейности с най-високи възнаграждения са:„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (2 930 лева), „Финансови и застрахователни дейности“ (1 829 лева) и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ (1 653 лева).

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности са „Хотелиерство и ресторантьорство“ (755 лева), „Култура, спорт и развлечения“ (840 лева) и „Операции с недвижими имоти“ (869 лева).

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *