Партньор на Проватон
 Варна ще кандидатства за еврофинасиране за обновеното рибарско селище „Карантината“

Варна ще кандидатства за еврофинасиране за обновеното рибарско селище „Карантината“

Сподели в

Община Варна ще кандидатства за европейско финансиране за облагородяване и подобряване на достъпа до рибарско селище „Карантината“ и за изграждане на морски информационен център. Администрацията подготвя проект по процедура „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“ по Програма за морско дело и рибарство 2014 –2020 г. Това стана ясно на днешното онлайн заседание на ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество“, на което беше дадена зелена светлина за кандидатстване.

Рибарско селище „Карантината“ се намира в непосредствена близост до новостроящото се пристанище в едноименната местност.

Реализацията на дейностите, заложени в проектно предложение, ще надгради и допълни работите, изпълнени по европейския проект „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“.

Предвижда се изграждане на алеи, доставка и монтаж на парково оборудване, осигуряване на достъп за хора с увреждания. Ще бъде изграден информационен център, който ще работи и с деца, за да мога те да се запознаят с местните рибарски занаяти. За отдиха на посетителите ще бъде изградено игрище за плажен волейбол. Максималната продължителност за изпълнение на проектното предложение е до 18 месеца.

С оглед своевременното стартиране на дейностите Община Варна ще осигури средства в размер на 470 хил. лв. с ДДС от общинския бюджет за обезпечаване на допустимите разходи, които след това ще бъдат възстановени от Програмата за морско дело и рибарство.

По същата програма администрацията подготвя още едно проектно предложение – основно за дигитализиране на архива на създателя на Морската градина арх. Антон Новак. Резултатите от проекта ще допринесат за съхраняването на историческото наследство, свързано с дейността на паркостроителя и Първото рибарско училище, както и популяризирането му по достъпен начин сред жителите и гостите на Варна. Продължителността за изпълнение на проекта е до 12 месеца, а индикативният му бюджет е до 66 хил. лв.

Членовете на комисията дадоха също съгласието си Община Варна да кандидатства с проектно предложение по интегрирана процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“, която се реализира по две оперативни програми – „Наука и образование за интелигентен растеж“ и „Развитие на човешките ресурси“. Целта на процедурата е да допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на представителите на уязвими групи.

Минималният размер на финансиране е 100 хил. лв., а максималният – до 1,59 млн. лева. Безвъзмездната финансова помощ е до 100% от общите допустими разходи. Дейностите по проекта трябва да приключат най-късно до края на 2023 г.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *