Партньор на Проватон
 Обсъдиха темите за „Син растеж“ и „Синя икономика“ във Варна

Обсъдиха темите за „Син растеж“ и „Синя икономика“ във Варна

Сподели в

Това са едни сравнително нови понятия, които са изпълнени с огромно съдържание, глобални понятия, които тепърва ще се изследват планират и реализират. Това беше и темата на проведената конференция край град Варна – „Син растеж“ и „Синя икономика“, но на местно ниво. На територията на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“.

Конференцията бе организирана от сдружение „Център за устойчиво социално развитие“ и финансирана по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Представи се проектът “Наука, иновации, история и устойчивост – предпоставки за висок икономически „Син растеж“”, като той беше основната тема на дискусията и разискванията свързани със Синята икономика и Синият растеж.

Процесите и проблемите се пренесоха от глобалното към местното, като показаха иновативни решения, социологически изследвания и маркетингови стратегически подходи с планове за бъдещо и устойчиво развитие на рибарската област Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково. На проведената конференция предмет на обсъждане беше проведеното социологическо изследване и разработеният маркетингов план за подобряване на икономическите и екологичните показатели на местната икономика. Доц. д-р Мария Станимирова от Икономически университет град Варна подробно презентира етапите, респондентите, анализа и изводите на изследването.

Доц. Елица Петрова от Институт по рибни ресурси презентира проблеми и проекти свързани с улова на риба в Черно море, начините за преодоляване на нежеланият улов и възможностите за намаляване на риболовното усилие. Работата във втората част на конференцията продължи по групи според интересите на участниците. Като финал се маркираха насоките и приоритетите по темата „Наука, иновации, история и устойчивост – предпоставки за висок икономически Син растеж“.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *