Партньор на Проватон
 Нови мерки срещу COVID-19 във варненския Технически университет

Нови мерки срещу COVID-19 във варненския Технически университет

Сподели в

Днес Ректорът на Технически университет – Варна издаде заповед № 468/28.10.2020 година. във връзка с временните противоепидемични мерки в страната и начина на провеждане на учебните занятия и семестриални изпити за всички студенти в ТУ-Варна

Публикуваме целия текст на заповедта:

“Във връзка със заповед РД-01-626/ 27.10.2020г на Министъра на здравеопазването
за пъпеждаие нрсмемни противоепидемични мерки на територията на Република България считаноот 29.10.2020 г. до 12.11 2020г.

НАРЕЖДАМ

1. Отменят се присъствените учебни занятия и семестриални изпити за всички студенти на ТУ – Варна за периода от 29.10.2020г. до 12.11.2020г. Учебният процес в този период да се провежда по електронен път.

2. Посоченият период не отменя изпълнението на трудовите задължения и присъствие на академичния, административния състав и помощно-техническия персонал в ТУ – Варна. Задължително е носенето на лични предпазни средства на територията на ТУ – Варна.

3. Провеждането на катедреним факултетни и академични съвети да се извършва по електронен път.

4. Планираните защити на дисертационни трудове и заседания на научни журита за заемане на академична длъжност да се превеждат по възможност с конферентна връзка и по изключение – присъствено, при затворени врати и задължителни лични предпазни мерки

5. Всички предстоящи научни форуми на територията на ТУ – Варна в посочения период, да се провеждат по електронен път.

6. Ограничава се достъпа на външни лица на територията на ТУ – Варна.

7. Всички студенти, преподаватели и административен персонал, които пътуват в чужбина или се завръщат от там, да уведомят ръководството на ТУ – Варна по електронен път и да спазват 10-дневен карантинен период.

8. Да се предприемат всички необходими мерки за дезинфекция и хигиенна зашита на работещите в ТУ – Варна

Настоящата заповед да се сведе до зам.-ректори, декани, директори на колежи, директор на ДЕПОС, ръководители на катедри и да се разпространи до знанието на академични състав, служители и студени на ТУ-Варна.”

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *