Партньор на Проватон
 Окончателно: Въвеждат 10 нови мерки срещу COVID-19 във Варна

Окончателно: Въвеждат 10 нови мерки срещу COVID-19 във Варна

Сподели в

Днес се проведе заседание на Областния кризисен щаб във връзка с мерки за ограничаване на вирус COVID-19 на територията на област Варна 

Днес 26.10.2020г., 12.00 часа, Областният кризисен щаб заседава в електронна система Viber, където взеха участие всички членове на щаба. Докладвани бяха предложенията от Директора на РЗИ-Варна относно въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки.

Областният управител на града Стоян Пасев докладва:

На основание Заповед №РД-01-619/ 23.10.2020 г. на министъра на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 25.10.2020 г. до 30.11.2020 г., във връзка с повишения брой на доказано регистрирани с COVID-19 граждани на територията на област Варна (в периода от 12.10 до 25.10.2020г. включително, увеличаване на заболеваемостта 123 човека на 100 000 население в област), с цел намаляване разпространението на вируса, предлагам въвеждането на следните временни противоепидемични мерки на територията на област Варна:

1. Посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито не се допускат за периода 30.10.2020 – 13.11.2020г. включително.

2. Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна дейност в лечебните заведения за болнична медицинска помощ за област Варна със заболеваемост към 25.10.2020г. над 123 човека на 100 000 население в срок до 30.11.2020 г.

3. Преустановява се дейността в клубове на пенсионери на територията на област Варна, с цел запазване здравословното състояние на рисковата група за срок от 27.10.2020 г. – 10.11.2020 г. включително.

4. Директорите на училища да преустановят достъпа на външни лица до физкултурните салони и спортните площадки на поверените им училища за срок от 27.10.2020 г. – 10.11.2020г. включително.

5. Създаване на организация и контрол за недопускане в обекти с обществено предназначение, търговски и други обекти, в това число общински учреждения, които предоставят услуги на гражданите, на повече от 1 човек със защитна маска на лицето на 2,5 m2 площ с цел недопускане струпване на лица.

6. Сключването на граждански бракове и кръщенета да се осъществява в присъствието на съответното длъжностно лице по гражданско състояние и гости в залата до 10 души, но при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., както и всички противоепидемични мерки.

7. В заведенията за обществено хранене да се създаде организация за осигуряване на дистанция от 1,5 м. между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси и недопускане на повече от 6 души на една маса.

8. Осигуряване на физическа дистанция на пазари, тържища и други сходни места чрез въвеждане на дистанция от 1,5 м. между сергии, маси, подвижни павилиони, щандове и др. Създаване на организация за еднопосочно движение на гражданите.

9. Задължително носене на защитни маски за лице от лицата на пазари, тържища и други сходни места.

10. Всички физически и ЮЛ, които са собственици или управляват обект с обществено значение, търговски и др., които предоставят услуги на гражданите, да прилагат всички противоепидемични мерки – спазване на дистанция, осигуряване на дезинфектант, организиране на контрол за носене на защитни маски и поставяне на видно място информационни табели за задължително спазване на дистанция, хигиена на ръце и носене на защитни маски.

След направените коментари относно въвеждането на горепосочените десет временни противоепидемични мерки за територията на област Варна се взе единодушно решение за приемането им.

При промяна на епидемичната обстановка, мерките могат да бъдат променяни или допълвани.

Решение 5, 6, 7, 8, 9 и 10 влизат в сила от 00.00 часа на 27.10.2020г. до 00.00 часа на 11.11.2020г.

Изпълнението и контрола върху тях се възлага на Директор РЗИ-Варна и кметове на общини.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *