Партньор на Проватон
 Доходът от работна заплата в област Варна се увеличава с близо 9%

Доходът от работна заплата в област Варна се увеличава с близо 9%

Сподели в

Доходите от пенсии през последната година нарастват с над 12%

През 2019 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в област Варна е 6 607 лв. и нараства с 12.3% спрямо 2018 година. За последните десет години (2010 – 2019 г.) общият доход средно на лице от домакинство в областта се увеличава 1.8 пъти, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток.

Доходът от работна заплата в област Варна през 2019 г. е 3 476 лв. и се увеличава с 8.9% спрямо 2018 г. и 1.7 пъти в сравнение с 2010 година.

Доходите от пенсии през последната година са 2 053 лв. и нарастват с 12.1% спрямо 2018 г. и 2.5 пъти в сравнение с 2010 година.

Доходите от самостоятелна заетост през 2019 г. са 645 лв. и нарастват с 95.5% спрямо 2018 г. и 2.7 пъти спрямо 2010 година.

Доходът от трудова дейност извън работната заплата през последната година е 30 лв. и нараства спрямо 2018 г. с 42.9%, но намалява с 40.0% в сравнение с 2010 година.

Доходите от другите социални трансфери (обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) през 2019 г. са 97 лв. и намаляват с 27.1% спрямо 2018 г. и с 34.5% спрямо 2010 година.

В структурата на общия доход в област Варна с най-висок относителен дял е работната заплата. През 2019 г. той е 52.6%, което е с 1.7 процентни пункта по-малко в сравнение с 2018 г. и с 3.6 процентни пункта – спрямо 2010 година.

Доходите от всички социални трансфери (пенсии, обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) формират 32.5% от общия доход на домакинствата в област Варна през 2019 година.

От получените социални трансфери с най-висок относителен дял в общия доход на домакинствата са доходите от пенсии – 31.1%, който е без промяна спрямо 2018 г. и с 8.8 процентни пункта повече спрямо 2010 година.

През 2019 г. относителния дял на доходите на домакинствата от самостоятелна заетост в общия доход на домакинствата е 9.8% и нарастват с 4.2 процентни пункта в сравнение с 2018 г. и 3.4 процентни пункта – спрямо 2010 година.

Относителният дял на дохода от трудова дейност извън работната заплата е 0.5% през 2019 г. и нараства спрямо 2018 г. с 0.1 процентни пункта, а спрямо 2010 г. намалява е с 0.8 процентнихпункта.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *