Партньор на Проватон
 Национална конференция „Заетост за всички“ и национален форум „Социални услуги и развитие“ ще се проведат в к. к. Златни пясъци

Национална конференция „Заетост за всички“ и национален форум „Социални услуги и развитие“ ще се проведат в к. к. Златни пясъци

Сподели в

От 27 до 29 юли 2020 г. в хотел „Интернационал“, к. к. Златни пясъци, Варна, ще се проведат национална конференция „Заетост за всички“ (по проект „Партньорство за по-добър живот“) и национален форум „Социални услуги и развитие“, организирани от Националния алианс за социална отговорност в партньорство с Министерството на труда и социалната политика, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD), Националното сдружение на общините в Република България, Националната асоциация на социално отговорните работодатели и Община Варна. Конференцията ще бъде открита в 10:30 ч. на 27 юли (понеделник).

В събитията са поканени и ще участват представители на държавни институции, общини, работодатели, неправителствени организации, университети, доставчици и екипи на социални услуги и други заинтересовани страни по темите от цялата страна.

Гости на събитията се очаква да бъдат министърът на труда и социалната политика Деница Сачева, зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Румяна Петкова, представители на дирекции от МТСП, Агенцията по заетостта, областният управител на Варненска област Стоян Пасев, кметът на Община Варна Иван Портних, председателят на НАСО Георги Георгиев, представители на централни и регионални институции от социалната сфера, работодатели, неправителствени организации и др. С видео обръщение в събитията ще се включи и генералният секретар на EASPD Люк Зелдерло.

Основната цел на конференцията е да даде възможност за съдържателни изложения и дискусии, обмен на добри практики, обсъждане на законодателни рамки, изграждане на национални и европейски партньорства по темата за заетостта на хората с увреждания и влиянието й за по-добрия им живот.

В програмата са включени редица актуални и изключително важни въпроси. Ще се представят и обсъдят визии относно държавната политика в подкрепа на приобщаващата заетост, състоянието и развитието на корпоративната социална отговорност, подкрепата на работодатели за осигуряване на заетост и по-добри условия за трудова интеграция на хората с увреждания, ролята и значението на специализираните предприятия, социалните предприятия и социалните услуги за насърчаване и повишаване на заетостта и пр. Ще бъдат презентирани и добри практики от България и Европа.

Предвиден е и специален панел, посветен на новия Закон за социалните услуги. В рамките на събитието ще се осъществи първата национална работна среща след влизането в сила на Закона за социалните услуги и в периода на подготовка на подзаконовите нормативни актове по него. Във връзка с това форумът ще даде възможност да се обсъдят редица въпроси, свързани с работата на социалните услуги в новите условия.

Форумът във Варна е водещо ежегодно събитие в социалната сфера, очаквано от много специалисти и предоставящо широка трибуна за задълбочени обсъждания по важни теми. Предвид обстановката тази година за провеждането на събитията са взети и ще бъдат съблюдавани стриктно всички противоепидемични мерки.

Традиционният национален форум е част от годишната програма на НАСО, чиято цел е развитие на партньорството между всички заинтересовани страни в социалната сфера, по-ефективно планиране и реализиране на социалните политики и социална подкрепа за хората.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *