Партньор на Проватон
 ЕК представи „водородните“ си амбиции срещу климатичните промени

ЕК представи „водородните“ си амбиции срещу климатичните промени

Сподели в

Стратегията на ЕС за водорода се занимава с това как да превърне този потенциал в реалност чрез инвестиции, регулиране, създаване на пазара и изследвания и иновации

Водородът се завръща. Днес, 8 юли Европейската комисия обяви нова стратегия за превръщането на най-разпространения елемент във Вселената в начин ЕС да постигне големите си амбиции за климата.

Водородът е от съществено значение за подкрепата на ангажимента на ЕС за постигане на въглероден неутралитет до 2050 г. и за глобалните усилия за прилагане на Парижкото споразумение, като се работи за нулево замърсяване, се казва в стратегията.

В интегрирана енергийна система водородът може да подкрепи декарбонизацията на промишлеността, транспорта, производството на електроенергия и сградите в цяла Европа. Стратегията на ЕС за водорода се занимава с това как да превърне този потенциал в реалност чрез инвестиции, регулиране, създаване на пазара и изследвания и иновации.

Миналите големи визии за „водородна икономика“ не са успели да бъдат реализирани, така че сега Европейският съюз предприема по-целенасочен подход, поставяйки водорода като решаващ начин за „почистването“ на отрасли, които трудно се декарбонизират.

Има само един голям проблем. Въпреки че планът отбелязва, че използването на водород не отделя въглероден диоксид, той също така признава, че по-голямата част от производството му днес е замърсяващо, тъй като се произвежда от изкопаеми горива.

Затова целта на стратегията е да се декарбонизира производството на водород — което става възможно благодарение на бързото намаляване на разходите за енергия от възобновяеми източници и ускоряването на технологичното развитие, както и да се разшири използването на водорода в отрасли, в които той може да замести изкопаемите горива.

Колко бързо можем да разгърнем тази обещаваща технология?

В стратегията се предвижда постепенен преход с три етапа на развитие на икономиката, основана на чистия водород, с различна скорост в различните икономически отрасли:

През първия етап (2020—2024 г.) целта е да се декарбонизира съществуващото производство на водород за настоящите приложения, като например в химическата промишленост, и да бъдат насърчавани негови нови приложения. Този етап се основава на монтирането на електролизьори с мощност най-малко 6 гигавата за производството на водород от възобновяеми източници в ЕС до 2024 г. и има за цел това производство да достигне един милион тона. В сравнение с настоящата ситуация днес в ЕС са инсталирани електролизьори с мощност приблизително 1 гигават.

През втория етап (2024—2030 г.) водородът трябва да стане неразделна част от интегрирана енергийна система със стратегическа цел до 2030 г. да се монтират електролизьори с мощност най-малко 40 гигавата за производството на водород от възобновяеми източници и в ЕС да бъдат произведени до десет милиона тона водород от възобновяеми източници. Използването на водород постепенно ще бъде разширено, така че да обхване нови отрасли, включително стоманодобива, тежкотоварните превозни средства, ж.п. транспорта и някои приложения в морския транспорт. Той ще продължи да бъде произвеждан предимно в близост до потребителите или до възобновяемите енергийни източници, в местни екосистеми.

През третия етап — от 2030 г. нататък и към 2050 г. — технологиите за водород от възобновяеми източници би следвало да достигнат зрялост и да бъдат разгърнати в широк мащаб, за да навлязат във всички трудни за декарбонизация отрасли, където други алтернативи може да не са осъществими или да имат по-високи разходи.

За да подкрепи тези инвестиции и появата на цялостна водородна екосистема, Комисията постави началото на Европейския алианс за чист водород, както беше обявено в новата промишлена стратегия на Комисията. Алиансът ще играе ключова роля за изпълнението на стратегията и за подкрепата на инвестициите за увеличаване на производството и търсенето. Той ще обедини промишлеността, националните, регионалните и местните публични органи и гражданското общество. Чрез взаимосвързани отраслови кръгли маси на висшите ръководства и платформа на създателите на политики алиансът ще предостави широк форум за координиране на инвестициите от всички заинтересовани страни и за ангажиране на гражданското общество. Ключовият резултат от работата на Европейския алианс за чист водород ще бъде определянето и разработването на конкретна поредица от жизнеспособни инвестиционни проекти.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *