Партньор на Проватон
 Ванухи Аракелян защити докторска степен по администрация и управление

Ванухи Аракелян защити докторска степен по администрация и управление

Сподели в

Председателят и административен ръководител на Апелативен съд – Варна днес защити пред научно жури дисертационния си труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление Администрация и управление. Темата е „Проектно-целеви модел на управление на орган на съдебната власт /по примера на апелативен съдебен район Варна/.

„Исках да поставя на научна основа дългогодишния си административен и управленски опит, да добавя нови знания и да създам един стандартизиран модел на управление на орган на съдебната власт“ – така Ванухи Аракелян обяснява решението да защити докторска дисертация.

Докторската програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ е във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Научни ръководители на Ванухи Аракелян са проф. д.ик.н. Анна Недялкова /Председател на настоятелството на ВСУ/ и проф. д-р Симеон Тасев /преподавател в Юридическия факултет на ВСУ/.

Трудът обобщава 16-годишния управленски опит на докторанта – два мандата като председател на Окръжен съд – Варна и втори мандат в Апелативния съд. Кандидатът за докторска степен признава: „Опитът е голямо богатство, но в случая беше и голямо изпитание за мен – трябваше от дългогодишен ръководител и човек, който ежедневно създава правила – с помощта на интуицията или на постигнатото от колегите – да изведа тази практика на научна основа“.

В дисертацията е отбелязана натрупаната сериозна практика в Апелативен съд – Варна в проектно-целевото управление; разгледано е въздействието на факторите от външния и вътрешната среда върху управлението на съдебната институция.

Научният труд ще е полезен както за административни ръководители на съдебни институции, така и за хора извън съдебната система, защото съчетава множество теоретични познания с универсални принципи, изведени от практиката.

В обем от 211 страници е развита тема, която не е разработвана досега, при това с акцент върху спецификите на съдебната власт. „Имаше и моменти на носталгия, защото се връщах в много лични спомени, давах си сметка за научените уроци и оценявах успехите, които сме постигали в Районния, Окръжния и Апелативния съд във Варна. Това е и начин всичко стойностно да остане в паметта. Работещите в нашата система не бива да губят кураж въпреки трудностите, защото проблемите подтикват всеки от нас да изрази себе си по най-добрия начин“, казва Ванухи Аракелян.

Именно с новаторските идеи в стратегията си за управление през април миналата година Аракелян спечели изключителната подкрепа и одобрение от Висшия съдебен съвет за втори мандат като председател на Апелативния съд. „Убедена съм в правилността на т.нар. „споделено управление“ – вместо да се спускат заповеди за изпълнение, всеки служител да предлага решения, да участва в прилагането им и да е част от общия успех“, смята г-жа Аракелян.

Интересът към науката у нея не е инцидентен. Търговският съдия е дългогодишен преподавател по правни науки и публична администрация в Икономически университет – Варна и в Свободния университет „Черноризец Храбър“.

Дисертацията беше високо оценена от Председателя на настоятелството на ВСУ проф. Анна Недялкова: „Изключителното й достойнство е да внесе нов ракурс към съдебната система; да потърси ефективността на съда като сложна социална организация, която се стреми да се адаптира към провокациите на средата и да се самоусъвършенства. Представеният модел може да бъде приложен към други подобни институционални системи. Защитата на г-жа Аракелян е и пореден повод за гордост и доказателство за отговорността на нашия университет за академичното израстване на хора, посветени на практиката“.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *