Партньор на Проватон
 Варна ще прилага иновативни мерки за справяне с климатичните промени

Варна ще прилага иновативни мерки за справяне с климатичните промени

Сподели в

Община Варна ще участва в проект за прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в България. Съветниците от ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество“ дадоха съгласието си общината да се включи като партньор в проектното предложение, което ще се реализира по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“.

Проектът ще подкрепи властите в осем български общини, идентифицирани като места с най-висок риск от природни бедствия (наводнения, свлачища, пожари), с ефект на „градския топлинен остров“ и/или с високи температури, комбинирани със засушаване.

Предвижда се да бъде направен преглед на действащите общински планове и програми и приложените досега мерки за адаптация към промените в климата, като същевременно се очертаят пропуските и потенциалните рискове. Базирайки се върху най-добрите практики, опит и решения по света, ще бъдат изпълнени иновативни мерки и конкретни проекти, които ще доведат до намаляване на последиците от увеличените бедствия в градските територии.

Освен Варна в проекта ще участват също Столична община, Бургас, Кърджали, Пловдив, Русе, Стара Загора, Сливен, както и Норвежкото сдружение на общините.

Общият бюджет по процедурата е 2,8 млн. евро, разпределен пропорционално между всички партньори. За Варна финансирането е в размер на 278 000 евро и не се изисква съфинансиране от страна на общината.

Продължителността на проекта е 46 месеца, като дейностите трябва да приключат най-късно до 30 април 2024 г.

Съветниците одобриха също доклад за хода на изпълнението на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Варна и за постигнатите междинни резултати за 2019 г. През миналата година са реализирани проекти от трите зони за въздействие на обща стойност 108,2 млн. лева.

На днешното заседание беше приет и годишен доклад за Общинския план за развитие – 2014-2020 г. и програмата за неговото изпълнение за 2019 г.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *