Партньор на Проватон
 Варна е от градовете с добра осигуреност на лекари, Добрич с недостиг (инфографика)

Варна е от градовете с добра осигуреност на лекари, Добрич с недостиг (инфографика)

Сподели в

В страната практикуват над 29 хиляди лекари

Осигуреността с лекари в края на 2019 г. общо за страната е 42.6 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина – 10.6. В сравнение с 2018 г., съобщават за Moreto. net от НСИ. И двата показателя се увеличават незначително, което се дължи на намаления брой на населението към 31.12.2019 г. (съответно 42.4 и 10.3 на 10 000 души от населението).

Осигуреността на населението с лекари по области варира от 24.8 до 62.8 на 10 000 души, като най-висока е в областите, в чиито центрове има медицински университети и университетски болници – Плевен (62.8 на 10 000 души от населението), София (столица) (51.2), Пловдив (51.0) и Варна (50.7). Най-нисък е показателят за областите Кърджали (24.8 на 10 000 души от населението), Добрич (27.2) и Силистра (27.7).

Осигуреността с общопрактикуващи лекари за страната е 5.9 на 10 000 души от населението. Най-висок е показателят за областите Плевен (8.3 на 10 000 души), Видин и Кюстендил (по 7.0) и Монтана (6.9). Най-ниска е осигуреността на населението с общопрактикуващи лекари в областите Кърджали (3.4 на 10 000 души от населението), Търговище (4.3), Разград и Русе (по 4.6).

Осигуреността с лекари по дентална медицина за страната е 10.6 на 10 000 души от населението. Най-висок е показателят за областите Пловдив (17.2 на 10 000 души), София (столица) (14.2), Варна (12.4), Перник и Смолян (по 11.8). Най-ниска е осигуреността на населението с лекари по дентална медицина в областите Търговище (5.4), София (5.5), Разград (5.7) и Силистра (5.9 на 10 000 души от населението)

В края на 2019 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 29 612 лекари . Лекарите по дентална медицина са 7 376, като 6 493 от тях работят в практики, със сключен договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са 46 491, от които 30 546 медицински сестри и 3 269 акушерки.

Практикуващи лекари по пол и възраст

Към 31.12.2019 г. разпределението на практикуващите лекари по пол и възраст е следното:

• мъже са 13 060 (44.1%), жени – 16 552 (55.9%);

• най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 55 – 64 години – 10 465, или 35.3%;

• младите практикуващи лекари – на възраст до 35 години, са 4 157, или 14.0%, а най-възрастните (на 65 и повече години) – 5 169, или 17.5%.

Лекари по специалности

В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите – 4 119, или 13.9% от всички лекари в страната, следвани от: Кардиология – 6.1%, Акушерство и гинекология – 5.9%, Анестезиология и интензивно лечение – 5.5%, Хирургия – 5.2%, и Нервни болести – 5.0%.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *