Партньор на Проватон
 Ректорът на ИУ – Варна: Обмисляме 20% от аудиторното съдържание да e в онлайн режим

Ректорът на ИУ – Варна: Обмисляме 20% от аудиторното съдържание да e в онлайн режим

Сподели в

Договор за сътрудничество подписаха Икономически университет – Варна и Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), единствената национална професионална организация за всички дипломирани експерт-счетоводители в България.

Квалификацията “дипломиран експерт-счетоводител” е призната в България като една от най-престижните професионални бизнес квалификации и една от знаковите специалности в ИУ – Варна. Припомням, че след 2014 г. традиционната за катедрата бакалавърска специалност „Счетоводство и контрол“ се обособи в нови специалности: „Счетоводство и финанси“  и „Счетоводство и одит“, създадени да отговаря на нуждите на практиката и бизнес.

Още ли са актуални и отговарят ли на изискването на настоящето, а и с перспектива за бъдещето, ето какво отговори проф. д-р Евгени Станимиров – ректор на ИУ – Варна:

Счетоводството и финансите, това са едни от стълбовете на икономическото образование в света. Не само в България, не само в нашия университет. Разчитаме на търсене от страна на пазара на труда. Нямаме проблеми със запълване на бройките, напротив, има изключително голям интерес, особено в образователна квалификационна степен магистър. Има много стопански и нестопански субекти които имат нужда от квалифицирани кадри в областта

По всяка една от дисциплините включени в учебния план на тази и на другите специалности ние се опитваме да вградим съдържание, електронни материали, работа със софтуер, които да развиват тези цифрови комуникационни умения на обучаемите. Дори ще разкрия предварително, че в предстоящите академични съвети, до края на месеца ще се проведат два такива, обмисляме, 20% от аудиторното съдържание по всички дисциплини да премине в онлайн режим. Идеята е да използваме натрупаната инерция, за да направим едно смесено, офлайн и онлайн обучение с което ще станем още по атрактивни на пазара.

Означава ли, че така дистанционно може да провеждате обучение на студенти да речем от чужбина, за да не идват те на място в университета?

По принцип това е възможно, въпреки, че изискванията на Националната агенция за оценяване и акредитация залагат като критерий присъствено обучение. Пандемията с Ковид -19 обаче показа, че вече има по голяма толерантност относно присъственото обучение, защото да не се лъжем, едно 15-20 на сто присъствено обучение, не е достатъчно, за да може едно сложно и комплексно съдържание да бъде обхванато в цялост.

Поради тази причина, комбинираното обучение, между присъствено и неприсъствено, намирането на точния баланс в редовна, задочна, дистанционна форма или пък редовна, електронна форма е търсения хибриден вариант. Така ще отговорим на търсенето на пазара. Реално погледнато има студенти които търсят дистанционна форма на обучение, тъй като са ангажирани, работят, в чужбина или България. От друга страна имаме студенти които търсят редовната форма на обучение тъй като искат да има личен контакт с обучаващите. Това разбира се, зависи от психологическия профил на студентите.

БНР

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *