Партньор на Проватон
 Обявени са таксите за обучение и броят на приеманите студенти в МУ-Варна за учебната 2020/2021 година

Обявени са таксите за обучение и броят на приеманите студенти в МУ-Варна за учебната 2020/2021 година

Сподели в

Публикувани са таксите за обучение и броят на приеманите студенти за обучение, което е субсидирано от държавата. Таксите за обучение на новоприетите студенти за учебната 2020/2021 година може да видите тук, а броят на приеманите студенти тук.

 

На 15 юни 2020 г., започва онлайн приемът на документи за специалностите „Медицина”, „Дентална медицина”, „Фармация”, „Управление на здравните грижи” (ОКС „бакалавър”), „Здравен мениджмънт” (ОКС „бакалавър”), ‚Логопедия”, „Медицинска сестра” и „Акушерка” (във Варна и филиалите на МУ-Варна в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново), както и за специалностите в Медицински колеж-Варна – „Медицински лаборант”, „Помощник-фармацевт”, „Инспектор по обществено здраве”, „Медицински оптик”, „Зъботехник”, „Рехабилитатор”, „Рентгенов лаборант” и „Медицински козметик”. Необходимите документи за кандидатстване можете да видите тук. Онлайн подаването на документи е удобна и безплатна опция (не се дължат допълнителни такси, освен тези за изпитите), от която можете да се възползвате 24 часа в денонощието. Избралите този начин за кандидатстване могат да заплатят таксите за кандидатстване чрез системата за електронни плащания ePay или чрез Easy Pay.

 

За първи път в Медицински университет – Варна ще се приемат студенти по специалността „Кинезитерапия” с образователно-квалификационна степен „бакалавър”. Подаването на документи за кандидатстване започва на 15 юни 2020 г. и ще бъде изцяло онлайн. Кандидат-студентите за тази специалност задължително полагат изпит по биология, който ще се проведе на 16.07.2020 г. През учебната 2020/2021 година ще бъдат приети 20 студенти, за които се предоставя държавна издръжка за обучение (т.нар. държавна поръчка).

 

Паралелно с горепосочените специалности на същата дата започва и приемът на документи за направление „Военен лекар”. В програмата, стартирала през учебната 2017/2018 година, бяха приети първите студенти в България, които провеждат своето обучение по две специалности: „Медицина” за образователно-квалификационна степен „магистър” и „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” с образователно-квалификационна степен „бакалавър”.

 

Обучението на студентите се извършва в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна и Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”. Обръщаме внимание на всички кандидат-студенти, че могат да използват оценките си от редовните изпити по биология и химия за кандидатстване за специалност „Медицина” и за направление „Военен лекар”, като положат и необходимите за това изпити във Висшето военноморско училище. Желаните специалности се посочват при подаването на документите за кандидатстване.

 

Класиранията за направление „Военен лекар” и специалност „Медицина” са независими едно от друго, т.е. кандидат-студентите могат да бъдат класирани и за двете специалности едновременно, но могат да се запишат за студенти само по едната. В случай че са класирани по едната специалност, която обаче не ги удовлетворява и решат да не се запишат за нея, отпадат само от класирането за тази специалност, но продължават да участват в класирането за другата. Необходимите допълнителни документи за кандидатстване, които се представят пред ВВМУ, можете да видите тук.

 

Крайният срок за подаване на документи за направление „Военен лекар” и специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация” е 24 юни 2020 г., а за останалите специалности 13 юли 2020 г. (с изключение на специалността „Зъботехник”, за която крайният срок е 8 юли 2020 г.).

 

МУ-Варна пожелава успех на всички кандидат-студенти!

 

Още актуална и изчерпателна информация, свързана с приема в МУ-Варна, може да намерите тук.

 

За контакти и получаване на информация относно Кандидатстудентската кампания – вижте тук.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *