Партньор на Проватон
 Детска градина “Българче” във Варна успешно реализира проект „Деца без граници“

Детска градина “Българче” във Варна успешно реализира проект „Деца без граници“

Сподели в

Детска градина №42 “Българче“ гр. Варна успешно реализира проектните дейности по проект „Деца без граници“ към ЦОИДУЕМ в периода: ноември 2019 – юни 2020г. Проектът беше насочен към деца от различни етнически групи и в неравностойно положение и бе на стойност 4654.91 лв.

Чрез дейност „Информиране и публичност“ привлякохме вниманието на общественост и институциите за изпълнение целите на Проекта.

Дейност “Конференции, обучения, семинари, кръгли маси” бе насочена към повишаване на професионалната компетентност на учителите, подобряване на уменията за работа в мултикултурна среда и повишаване уменията за работа с интерактивни образователни продукти.

Дейност “Пъстър свят” бе насочена към превръщане на културното многообразие във фактор за взаимно опознаване чрез създаване на атмосфера на самоуважение, толерантност и разбиране. Бе изготвен Проект на книжно издание , където беше поместена кратка и богато илюстрована информация за държави като България, Русия, Турция, Армения и Ромската общност. Акцент за всяка бяха техните празници, мъдростта им събрана в пословици и поговорки. Книжното издание бе разпространено сред родители , институции, училища с цел прозрачност утвърждавайки общочовешки ценности, свързани с различието и приемането на мултикултурното многообразие.

Дейност “Вълшебните игри на знанията и състезанията” бе насочена към вида игри със състезателни елементи насочени към усвояване на социални знания за откриване и култивиране на собственото “Аз”, формиране на чувство на идентичност и национално самосъзнание и толерантно отношение към индивидуалните и културните различия.

Дейност “Любопитно и интересно ” бе насочена към създаване на интерактивна стая с образователни продукти , стимулиращи интереса и мотивацията на децата за преодоляване на езиковата бариера.

Финансовите средства от проекта допринесоха за обогатяване на материалната база, създаване на съвременна и модерна образователна среда, повиши професионалната компетентност на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда. Успешно реализираните дейности ни удоволетворяват и стимулират за продължаване работата по проблема и за в бъдеще.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *