Партньор на Проватон
 Председателят на Наказателното отделение във Варненския апелативен съд: Нужни са спешни законодателни промени

Председателят на Наказателното отделение във Варненския апелативен съд: Нужни са спешни законодателни промени

Сподели в

Председателят на Наказателното отделение във Варненския апелативен съд Янко Янков: „Нужни са спешни законодателни промени , които да легитимират електронното призоваване и дистанционните процесуално-следствени действия”.

Съдия Янков, как се отразиха двата месеца извънредно положение на Наказателното отделение в Апелативния съд?

Разглеждахме ограничен кръг дела, според указанията на ВСС. Това бяха дела, нетърпящи отлагане. Най-много бяха мерките за неотклонение; т. нар. „затворнически дела” – с предмет условно предсрочно освобождаване, промяна на режим и т.н.; по Закона за екстрадицията, както и няколко обезпечения. Имаше и голям брой дела в закрити заседания.

Съдиите не са си почивали, а пишеха решения или мотиви, макар и от домовете си. Затова и всички обявени за решаване дела вече са с изготвени актове.

Работeхме по график, който да гарантира спазването на въведените със закон извънредни мерки за опазване здравето на хората и колегите. Три постоянни състава са формирани в Наказателното отделение, като всяка седмица един от тях беше дежурен. Част от съдиите, които по това време не дежуряха, излизаха в отпуск. Лично аз ползвах три седмици отпуск . Реших, че не е редно да стои неизползван, докато физически не ходя на работа.

Както моето, така и желанието на всички колеги, е да се върнем на работа в пълен обем възможно най-скоро. Не бихме желали да излизаме от работна кондиция и да губим тренинг.

Как влязохте в новия режим на работа, предвид въведените мерки за безопасност? Първите открити заседания след края на извънредното положение бяха именно във Вашето отделение миналия петък.

По отношение на безопасността и здравето на присъстващите, мисля, че в рамките на разумното всичко необходимо е направено.

Има известно затруднение, свързано с нуждата от работа с предпазни средства. Възможно е по-трудно да чуваме страните или те нас, заради маските и шлемовете, и преградите. През последните два месеца, освен специалната видеоконферентна връзка, с която разполага нашият съд и е най-оптималният вариант, се налагаше да осъществяваме контакт със затвора във Варна или със затворите в други градове чрез Скайп. Понякога това изисква допълнително напрягане, заради недобра аудиовръзка. Случва се и пропадане на връзката.Това вероятно ще продължи, но пък е несъществена и преодолима техническа трудност.

Второто затруднение е призоваването. Продължаваме да използваме алтернативните средства – не с призовкари, а по електронен път, чрез адвокати или кметства в по-малките населени места, които уведомяват хората. Това ще продължи и занапред, и може да отнема повече време.

Третата трудност, която вероятно ще засегне работата ни, е насрочването. Много дела ще се насрочват едновременно в различни съдилища. Адвокатите не могат да присъстват на две заседания по едно и също време. Затова вероятно ще се наложи отлагане на дела. Вече имахме първи такъв случай – трябваше да отложим дело за убийство.

Как ще противодействате на евентуални забавяния?

През следващия месец очакваме голямо постъпление на дела, защото окръжните съдилища до момента не връчваха книжа. Сега предстои изпращането на тези дела във въззивната инстанция. Що се касае за тяхното скорошно приключване разчитам изцяло на колегите си, които са достатъчно съзнателни, дисциплинирани и отговорни. Доказателство за това е фактът, че 98% от делата в нашето отделение миналата година са решени в законовия срок. Мога да уверя, че и занапред делата ще бъдат разглеждани в разумни срокове.

Както споменах, към момента ме притеснява единствено обективната невъзможност адвокатите да се явят на различни дела по едно и също време, но това е уважителна причина, която ще изисква евентуално насрочване за по-далечна дата. Може обаче да се стигне до друго – случаи, в които интересът на клиента не диктува на процесуалния му защитник бързина, а предполага отлагане. Имахме следния случай точно сега: подсъдим има петима адвокати, достатъчно е да се яви с един от тях. Двама подадоха молба, че са ангажирани, но другите трима бяха свободни. Клиентът им оттегли пълномощията си именно от тях и декларира, че иска да го защитават въпросните двама, ангажираните. И това е често срещана практика.

На какъв принцип ще става призоваването и разглеждането оттук нататък?

Трябва да се даде приоритет на бързите, електронни начини за призоваване, а не както досега традиционно с призовки, а само в извънредни случаи – дистанционно. Даже очаквах да има спешни промени в процесуалните закони, които да допуснат това. За съжаление, това беше разписано само в Закона за извънредното положение. И друго – нелепо е да има процесуална възможност да се провежда видеоконферентна връзка със свидетели и подсъдими в Германия или Норвегия пред тамошните съдилища, а да нямаме възможност да провеждаме разпити с български съд. Законова възможност за разпити на свидетели съществува, но по една или друга причина не се използва често – поради липса на техника например, докато за разпити на обвиняеми и подсъдими такава няма. Защо е необходимо да се явяват задържани лица по мерки за неотклонение от затвори в София, Бургас или Бобов дол? Човекът трябва да бъде транспортиран във Варна, да се изразходват време и средства за път, човешки ресурс за конвоя. Всичко това е за сметка на бюджета. И то само, за да се яви в залата за 15 минути. Вместо това да стане с видеоконферентна връзка. Повечето затвори вече имат специализирана техника. Очаквам да я използваме пълноценно.

През последните два месеца заседавахте именно с видеоконференции. Какво показа тази практика?

Практиката показа ползата си. Въпросът е да се запази и за в бъдеще. Но това може да стане само с промяна в процесуалните закони. Промяната на Закона за извънредното положение, направена в преходните разпоредби на Закона за здравето, дава такава възможност единствено за следващите два месеца. След това тази процесуална възможност отново ще отпадне. Затова апелираме към спешна промяна в НПК за извършване на процесуално-следствени действия от разстояние.

Според Вас, скоро постижима ли е нова реалност, в която примерно адвокатът се явява от кантората си, вещото лице – от кабинета си в друг град, а подсъдимият – от затвора?

Виртуално разглеждане на делата чак в такава степен все още ми се струва трудно изпълнимо. Една от пречките например е снемането на самоличността на свидетеля – не знаеш кой стои срещу теб. Затова видеоконферентните връзки с други държави и в страната по отношение на свидетелите се извършват чрез съответния съд, защото той установява кое е лицето. В противен случай може да се стигне до злоупотреби.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *