Партньор на Проватон
 Нови жалби в съда срещу забраната за достъп до плажа и Крайбрежната алея във Варна

Нови жалби в съда срещу забраната за достъп до плажа и Крайбрежната алея във Варна

Сподели в

В Административен съд – Варна продължават да пристигат жалби на граждани срещу Заповед №РД-01-72 от 11 април 2020 г. на директора на Регионална здравна инспекция – Варна, съобщиха от пресслужбата на институцията.

 

Четири са административните дела, които са образувани в съда през тази седмица по жалби на граждани срещу процесната заповед. В две от жалбите се иска да бъде спряно предварителното изпълнение на заповедта, като в едната се иска и нейната отмяна.

 

С други две жалби се иска също да бъде отменена заповедта на д-р Дочка Михайлова за ограничаване на достъпа на граждани и ППС до Крайбрежната зона и плажовете на територията на Община Варна.

 

Със свои определения съдийските състави отхвърлят искането на жалбоподателите да бъде спряно предварителното изпълнение на процесната заповед. В мотивите си съдът сочи, че жалбоподателят трябва да докаже, че предварителното изпълнение на заповедта би могло да му причини значителна или трудно поправима вреда. Такива доказателства от страна на жалбоподателите не са представени и съдът счита, че е налице само твърдение, че заповедта на директора на РЗИ-Варна ограничава конституционни права на гражданите, като не е съобразено, че заради високата степен на обществена значимост законодателят е предвидил предварително изпълнение по силата на закона.

 

В определението си съдът казва: “Видно от заповедта, предприетите ограничителни мерки са във връзка с COVID-19 – инфекциозно заболяване, обявено за пандемия, и целят ограничаване на епидемията, която представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб. Именно характерът на тези мерки обосновава високия обществени интерес от прилагането им, като от страна на молителя не са представени доказателства както за наличието на конкретен личен интерес, който да се противопостави на обществения в контекста на обявеното извънредно положение, така и че от предварителното изпълнение на заповедта ще му се причинят значителни или трудно поправими вреди.“

 

Съдът счита, че “по този начин се цели запазването на здравето и това на семейството на жалбоподателя, както и на всички жители на община Варна, което е с по-висока тежест, отколкото предвиденитеограничения относно придвижването по крайбрежните зони и плажовете, тъй като би създало предпоставка за разпространението на епидемията, поради ежедневното струпване на множество хора. В тази връзка животът и здравето на хората са поставени от законодателя преди ограниченията в правата, свободите или законните им интереси.“

 

Производствата по останалите три административни дела, образувани по жалби на граждани, с които се иска да бъде отменена процесната заповед, са в ход и предстои тяхното решаване в законоустановените срокове.

 

Припомням, че с процесната заповед “съобразно усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на СOVID 19 на територията на страната и обявеното с решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на РБ извънредно положение”, директорът на РЗИ – Варна е разпоредил, за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение, въвеждането на следните противоепидемични мерки на територията на Община Варна, считано от 00,00 часа на 12.04.2020 г.: “1/ Преустановяват се посещенията и достъпа на хора до крайбрежните зони и плажове на територията на Oбщина Варна; 2/ Забранява се достъпът на пътни превозни средства (с изключение на тези със специален режим на движение) и граждани, от пътната настилка от източната част на Станчовата алея (след ресторант “ПАРМИ“) до бариерата на плувен комплекс “Приморски“.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *