Партньор на Проватон
 Портних облекчи варненци от някои такси. Синята зона продължава да не се заплаща

Портних облекчи варненци от някои такси. Синята зона продължава да не се заплаща

Сподели в

По решение на кмета на град Варна до отмяна на извънредното положение без такси саа:

🔹 За детските ясли и детските градини;
🔹 За кратковременно паркиране в синята зона.

🔹Цената за локално платено паркиране за живеещите по постоянен адрес и юридическите лица ще бъде прихванати за следващите месеци.
🔶 Абонаментните карти за градския транспорт да останат валидни един месец след края на извънредното положение – за пенсионери, ученици и хора с увреждания;
🔶 5 на сто отстъпка от такса смет да бъде ползвана при заплащане до 30 юни;
🔶 Освобождаване от заплащане на дължимите наеми по договорите за наем на общински жилища за настаняване на граждани с установени жилищни нужди
🔶 Освобождаване от заплащане на такси, наеми и цени на услуги обектите, които попадат в обхвата на заповедта на Министъра на здравеопазването и са преустановили дейност, а именно:
🔹 Освобождаване от заплащане на такса пазари, тържища, тротоари, площади, панаири, в това число и вендинг автомати, поставени на открито, и др. и цена на услугата сметоизвозване;
🔹 Освобождаване от заплащане на наемни цени за право на разполагане на обектите по чл.56 и §17 от ЗУТ и цена на услугата сметоизвозване;
.🔶 Удължаване на срока за заплащане на дължимите месечни такси, наеми, цени на услуги и концесии за всички останали обекти, които са извън обхвата на заповедта на Министъра на здравеопазването, за срока на извънредното положение, а именно :
🔹 Удължава се срокът за заплащане на такса пазари, тържища, тротоари, площади, панаири и др. и цена на услугата сметоизвозване до 10 число на месеца следващ края на извънредното положение;
🔹 Удължава се срокът за заплащане на наемни цени за право на разполагане на обектите по чл. 56 и §17 от ЗУТ и цена на услугата сметоизвозване до 10 число на месеца следващ края на извънредното положение;
🔹 Удължава се срокът за заплащане на дължимата наемна цена за извършвана рекламна дейност до 10 число на месеца следващ края на извънредното положение;
🔹 Удължава се срокът за заплащане на дължимите паричните постъпления от концесионни възнаграждения за дадените от община Варна обекти на концесия до 30.06.2020 г.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *