Партньор на Проватон
 ВСС награди съдия от Окръжен съд – Варна с над 31г. юридически стаж

ВСС награди съдия от Окръжен съд – Варна с над 31г. юридически стаж

Сподели в

Съдия  Димо Димов от Наказателно отделение на Варненски окръжен съд беше поощрен с отличие “личен почетен знак първа степен- златен“ от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Съдия Димов е поощрен по предложение от административния ръководител на Окръжен съд – Варна съдия Марин Маринов във връзка с освобождаването му от длъжност “съдия“ в Окръжен съд – Варна, поради навършване на 65-годишна възраст. Предложението беше подкрепено от Съдийката колегия на ВСС, с решение от 07.04.2020г. Съдия Димов е награден за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Димо Димов има над 31 години юридически стаж в съдебната система. Последователно е заемал длъжността “съдия“ в Районен съд – Силистра, “съдия“ в Окръжен съд – Силистра и “съдия“ във Военен съд – Варна. С решение на ВСС от 07.12.2009 г. е назначен за заместник административен ръководител на Военен съд – Варна, а от 01.04.2014 г. е преназначен на длъжност “съдия“ в Наказателно отделение на Окръжен съд – Варна, която заема и към момента.

В предложението бе посочено, че съдия Димов притежава задълбочени теоретични познания и практически умения, като с професионалната си компетентност и квалификация е дал своя принос за издигане авторитета на правораздавателната система.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *