Първи по-меки мерки: Отварят пазарите, пускат на работа хора под карантина, които са здрави

Първи по-меки мерки: Отварят пазарите, пускат на работа хора под карантина, които са здрави

Първо смекчаване на мерките след въвеждането на извънредното положение разпореди здравният министър министър Кирил Ананиев.

С негова заповед от 6 април се отварят кооперативните и фермерските пазари, като общините трябва да създадат организация, която да позволи функционирането им.

За спазване на защитните мерки срещу коронавируса е посочено, че може да се увеличи площта на фермерските пазари и да се поставят информационни табели за спазване на мерките.

Допускат се и заграждания с цел предотвратяване струпването на хора и определяне на задължително еднопосочно движение в рамките на пазара. Трябва да се спазва дистанция от минимум 2 метра между продавачите и клиентите и да се използват предпазни средства, да се прави и дезинфекция.

Със заповедта се дава и достъп на фермерите до обработваемите площи, както и до реализация на пазара на произведената от тях продукция – зеленчуци, плодове, посевен и посадъчен материал и друга готова продукция, при спазване на всички изисквания срещу вируса.

За да не се спира отглеждането на животни, както и работата за преработка на суровини и производство на фуражи, хора, които са били контактни със заразени от коронавирус и са под карантина, ще могат да ходят на работа. Те ще напускат дома с подписана декларация, като работодателят осигурява подходящи условия на работа. Задължително е спазването на всички изисквания за лична хигиена, използване на лични предпазни средства и дезинфекция.

В заповедта на Ананиев се посочва още, че трябва да се преустановят или отменят всички допълнителни ограничения, въведени от органи на местната власт, които не са в съответствие със Закона за здравето и със Закона за извънредното положение.

Производители на разсад за зеленчуци от района на Пловдив и Пазарджик вчера изразиха силно безпокойство, че не си реализират стоката, което означава освен загуба за тях и вероятен дефицит от зеленчуци през лятото заради изтърваните земеделски срокове.

24часа

  1. По меки мерки… Ето значи защо в големите вериги вече пускат без ограничения (лидл, кауфланд) Възраждане) претъпкани с хора няма и място за дистанция… Всички се врът един в друг…

Leave a Reply
Your email address will not be published. *