Партньор на Проватон
 Енергото във Варна предлага 1% увеличение на тока от 1 юли

Енергото във Варна предлага 1% увеличение на тока от 1 юли

Сподели в

ЕНЕРГО-ПРО продължава работа в условията на извънредно положение и прави всичко възможно да запази финансовата и техническа сигурност на електроенергийната система в страната. Компанията е в редовен диалог с институциите и ги информира своевременно за промените в оперативната си дейност и за финансовите рискове, възникнали с удължаване на сроковете за плащане на сметките за електроенергия за битовите потребители.

 

ЕНЕРГО-ПРО призовава всички свои клиенти да не отлагат във времето заплащането на сметките си за ток, за да избегнат натрупването на големи задължения. Дружествата от групата са фокусирани върху осигуряването на надеждност и качество на електроразпределителна инфраструктура. Аварийните екипи на Електроразпределение Север и служителите в центровете за обслужване на клиенти продължават да работят в рамките на ограничителните и карантинни мерки.

 

„Като компания, управляваща важна за обществото инфраструктура, ние осъзнаваме отговорностите си към обществото и концентрираме всичките си усилия в нашата мисия за осигуряване на непрекъснато и качествено снабдяване с електрическа енергия на крайните ни клиенти“, коментира Ангел Ангелов, председател на УС на ЕНЕРГО-ПРО
Варна.

 

Междувременно Електроразпределение Север АД и ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД внесоха в срок в КЕВР заявленията си за изменение на действащите цени на предлаганите от дружествата услуги. Предложеното крайно увеличение за потребителите на регулирания пазар е намалено спрямо начално обявените намерения от 1.83% на 0.98%.

 

Намалението е резултат от значителното спадане на цената на електрическата енергия, търгувана на Българската независима електроенергийна борса през последните два месеца преди подаване на заявленията. За всички останали участници на регулирания пазар изменението на крайните цени е изчислено при  действащите условия.

 

Заявлението на Електроразпределение Север АД е съобразено с нормативните корекции с инфлационен индекс и степен на изпълнение на инвестиционната програма. В случай че КЕВР одобри предложението на дружеството, цената на мрежовите услуги на електроразпределителното дружество би се променила с 0.71%.

 

В заявлението си Електроразпределение Север АД предлага на КЕВР, считано от 01.07.2020 г., цената за достъп до електроразпределителната мрежа на небитовите (стопански) потребители да се определя на база на предоставената мощност. Заради извънредното положение срокът за актуализация на данни за предоставена мощност се
удължава до 31.05.2020 г.

 

Заявлението на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД съдържа мотиви за признаване на пълния размер на надбавката за дейността, регламентирана в чл. 10, ал. 5 от Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия, с цел крайният снабдител да покрива разходите за изпълнение на  лицензионните  задължения, както и включване на разходите за балансиране в техния реален размер.

 

ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД предлага и признаване на разходите, които произтичат от наложени задължения по Закона за енергийната ефективност. В случай че КЕВР одобри направените предложения, средната крайна цена за снабдяване на битовите и стопанските потребители на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД ще се промени с 0.26%.

Черно море

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *