Партньор на Проватон
 Кметове със свои мерки: опрощават наеми, отлагат данъци

Ñîôèÿ (18 ìàðò 2020) Âúâ âðúçêà ñ óñëîæíåíàòà åïèäåìè÷íà îáñòàíîâêà, ñâúðçàíà ñ ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà COVID-19 ó íàñ, Íàðîäíîòî ñúáðàíèå îáÿâè èçâúíðåäíî ïîëîæåíèå. Íà ñíèìêàòà: Íà áóëåâàðä Âèòîøà çàâåäåíèÿòà è ìàãàçèíèòå ñà çàòâîðåíè, õîðàòà ñå ïðèäâèæâàò ñ ïðåäïàçíè ìàñêè íà ëèöàòà. Ïðåñôîòî – ÁÒÀ ñíèìêà: Âëàäèìèð Øîêîâ (ÂØ)

Кметове със свои мерки: опрощават наеми, отлагат данъци

Сподели в

Как местната власт реагира на щетите за бизнеса от COVID-19

Премиерът Бойко Борисов заяви, че държавата няма да бърза с икономическите и социалните мерки в отговор на щетите от COVID-19, но кметове по места започнаха да въвеждат собствени мерки за облекчаване на принудително затворения бизнес.

Местната власт обявява, че се отказва от събиране на наеми от обекти, разположени на общински терени, както и такса “тротоарно право”. Облекчението засяга предимно заведнията, които бяха затворени още с първата заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев. С нея работа трябваше да преустановят всички ресторанти, барове и пр., както и големите търговски обекти тип мол, спортните зали и др. Някои общини въвеждат и отсрочка за плащането на местни данъци и такси.

Законосъобразно и морално

Градоначалникът на Плевен Георг Спартански обяви късно снощи, че общината въвежда облекчителната мярка за несъбиране на наеми, като се чака решение на общинския съвет.

“ЗАКОНОСЪОБРАЗНО е и е МОРАЛНО засегнатите наематели на търговски и спортни имоти ДА НЕ ДЪЛЖАТ наем за стопанисваните от тях обекти за времето, през което поради форсмажорни обстоятелства не могат да работят в тях“, обяви Спартански в профила си във фейсбук.

И даде заявка, че ще предложи на местния парламент проект за решение, по силата на което наемателите да бъдат освободени изцяло от дължим наем за срока на действие на извънредното положение – засега 13 април.

“Вярвам, че общинските съветници от всички партии ще подкрепят това предложение единодушно“, посочва кметът на Плевен.

Сериозно изпитание за всички

Кметът на Варна Иван Портних също обяви пакет от мерки. “Извънредното положение заради коронавируса е много сериозно изпитание за всички”, посочва той. И изброява как общината смята да облекчи бизнеса и гражданите:

– Удължаване на срока на плащането на данъка върху недвижимите имоти и такса смет с отстъпка от 5% до 30 юни 2020 г.

– Удължаване на срока за плащане на данък върху превозните средства с отстъпка от 5% до 30 юни 2020 г.

– Ще предложа на общинския съвет таксите за тротоарно право на засегнатите да не бъдат начислявани за периода на извънредното положение.

Отделно синята зона вече се ползва без такса. По думите на Портних в момента се преразглеждат разходите за здравеопазване и социални дейности, като се набелязват мерки за увеличаване на бюджетите в тези функции.

“Търсим възможности за редуциране на други общински такси, патентни данъци, наеми. Ситуацията е тежка, трябва да сме разумни”, посочва още градоначалникът на Варна.

Единодушно

Физически лица и фирми, които ползват помещения на община Момчилград и не развиват дейност заради обявеното извънредно положение в страната, няма да дължат наеми. Това пък решиха единодушно общинските съветници по предложение на кмета на общината Илкнур Кязим, съобщава профилираният за местни новини сайт kmeta.bg.

Местният парламент гласува също, че няма да са дължими и сумите по договорите за тротоарно право. Облекченията влизат в сила от 13 март и важат до отмяната на извънредното положение в България.

“Целта е да подпомогнем хората и малкия бизнес в тези трудни за всички нас дни. Само ако сме заедно и сме единни, можем да преодолеем трудностите”, заяви кметът Илкнур Кязим.

София ще почака

Столичният кмет Йорданка Фандъкова също обеща преди дни, че ще предложи на общинския съвет да освободи от наеми собствениците на търговски обекти. Както и от тротоарно право. Това обаче все още не се е случило и не е много ясно кога ще се случи предвид факта, че СОС реши вчера по спешност да преустанови дейност. Причината е, че общинска съветничка е с потвърдена положителна проба за COVID-19.

“Ако възникне неотложност от вземане на решения, свързани с мерки, които са в компетентността на СОС, ще свикам председателски съвет, на който да обсъдим възможностите да заседаваме при спазване на изискванията за безопасно събиране на повече хора”, посочи само председателят на съвета Елен Герджиков.

Все пак днес от “Московска” 33 обявиха, по примера на Варна, отсрочка за плащане на данъци – но с цел да не се струпват граждани пред касите на районните данъчни служби. До 30 юни се удължава срокът за плащането на данъци за имоти и автомобили, за които ще има 5 на сто отстъпка, ако се платят накуп. От направление “Архитектура и градоустройство” пък ще ще разглеждат искания за строителни разрешителни онлайн. Услугата ще е достъпна от утре.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *