Партньор на Проватон
 БСП иска отваряне на сайта на Общинския съвет и за опозицията

БСП иска отваряне на сайта на Общинския съвет и за опозицията

Сподели в

В сайта на Общински съвет – Варна да бъдат обособени отделни секции за всички политически групи в местнияпарламент, където те да могат да публикуват становища и коментари по обсъжданите теми, поиска от името на 8-те представители на БСП в законодателната власт Мария Тодорова.

За общинските съветници, необхванати в групи, в писмото допредседателя на ОбС – Варна Тодор Балабанов Тодорова и колегите й от групата на БСП предлагат да има възможност дапубликуват становища и предложения на профилите си в сайтана местния законодателен орган.

От БСП настояват още информационните съобщения напресцентъра на ОбС – Варна, изпращани до медиите след всякозаседание на постоянните и временни комисии, да съдържатобективна и точна информация за направените по време назаседанията коментари и предложения и от съветниците, коитоне са членове на най-голямата група в местния парламент(ГЕРБ) или от техните партньори в мнозинството.

В мотивите за поредното предложение на групата на БСП, свързано с подобряването на работата и комуникацията съссредствата за масово осведомяване, респ. с гражданите наВарна, Мария Тодорова посочва, че: „Това, което правивпечатление в информационното съдържание на сайта наОбщински съвет – Варна, са две неща: Първо, в него липсватраздели, в които отделните групи в ОбС да могат да публикуватстановища, предложения и информация, свързана с технитеактивности“. Второто наблюдение на секретаря и говорител нагрупата на социалистите е, че в раздела с предложенията, описани като влезли за обсъждане в местния парламент, саналични само тези, подписани от кмета на Варна ИванПортних.

„В деловодството на Общински съвет – Варна постъпват и други предложения за разглеждане от постоянните комисии, освен тези на администрацията – от общински съветници, отграждани, от неправителствени организации, от другиинституции. Те обаче остават неотразени в сайта на Общинскиясъвет, който би следвало да е гарантирана институционалнатрибуна на ВСИЧКИ общински съветници, независимо отпартийната им принадлежност, които са избрани и представляват гражданите на Варна.“, се казва още в предложението на Тодорова до председателя на ОбС – Варна запромени в организацията на електронния сайт на институцията.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *