Какво представлява психологическото насилие

Какво представлява психологическото насилие

Насилието е централна концепция за описване на социалните взаимоотношения между хората, тя е натоварена с етично и политическо значение. И все пак, какво представлява насилието? Какви форми може да има? Може ли човешкият живот да бъде предпазен от насилието и трябва ли да бъде? 

Днес ще направим опит да разгледаме психологическото насилие, което ще се различава от физическото и вербалното насилие.

На пръв поглед психологическото насилие може да бъде определено като вида насилие, който включва психологическо увреждане, нанесено от извършващия действието индивид. Проява на психическо насилие е всеки случай, когато едно лице доброволно причинява някакво психическо безпокойство на друго лице.

Психическото насилие е съвместимо с физическо или вербално насилие. Травмите, извършени на лице, което е било жертва на сексуално насилие, не са само вредите, произтичащи от физическите наранявания на тялото му – психологическата травма, която събитието може да предизвика, е неразделна част от насилието, това е психологическо насилие.

То е от първостепенно значение и от политическа гледна точка. Расизмът и сексизмът наистина се анализират като форми на насилие, които правителство или част от обществото оказва над някого. От правна гледна точка да се признае, че расизмът е форма на насилие (дори когато не се нанася физическо увреждане на жертвата вследствие на расистко поведение) е важен инструмент за оказване на известен натиск (т.е. упражняване на някаква форма на принуда) върху онези, чието поведение е расистко.

От друга страна, тъй като често е трудно да се преценят психологическите щети (кой може да разбере дали една жена наистина страда поради сексисткото поведение на познатите си, а не поради собствените си лични проблеми), критиците на психологическото насилие често опитват да намерят някакво извинение за поведението на насилника. В психологическата сфера не е никак лесно да се разкрият причините за агресивно или насилствено поведение, но със сигурност се знае, че дискриминационното поведение оказва психологически натиск над жертвите.

Реагиране на психологическото насилие

Психологическото насилие създава и някои важни и трудни етични дилеми. На първо място, оправдано ли е да реагираме с физическо насилие при акт на психологическо насилие? Можем ли например да извиним кървавите или физически насилствени действия, извършени като реакция на ситуации на психическо насилие? От едната страна стоят онези, които считат физическото насилие за по-сериозен вариант на насилие: реагирането на психическо насилие чрез извършване на физическо означава ескалиране на насилието.

От другата страна е твърдението, че някои форми на психологическо насилие могат да бъдат по-зловещи от всякаква форма на физическо насилие: в действителност някои от най-лошите форми на мъчения са психологически и не могат да причинят директни физически увреждания на измъчвания.

Разбиране на психологическото насилие

Въпреки че по-голямата част от хората са били жертва на някаква форма на психологическо насилие в даден момент от живота си, е трудно да се разработят ефективни стратегии за справяне с щетите, причинени от тези насилствени действия. Какво е необходимо, за да се излекувате от психологическа травма или увреждане? Как да култивирате собственото си благоденствие? Това може да е сред най-трудните и централни въпроси, на които философите, психолозите и социалните учени трябва да отговорят, за да развият благосъстоянието на хората.

Редактор: Станислава Тонева

Източник: thoughtco.com

 

Leave a Reply
Your email address will not be published. *