Очната болница – с 3D офталмологичен микроскоп

Очната болница – с 3D офталмологичен микроскоп

Единственият и най-модерен в страната 3D офталмологичен микроскоп бе представен днес пред министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, кмета на Варна Иван Портних, ректора на Медицинския университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – проф. Красимир Методиев. Той се намира в Специализираната болница по очни болести за активно лечение (СБОБАЛ), която от август миналата година, с решение на Общински съвет – Варна, премина за управление към Медицинския университет. Министър Ананиев коментира, че въвеждането в експлоатация на тази техника, закупена със собствени средства на МУ, е от важно значение за лекари и пациенти. Управителят на болницата проф. д-р Христина Групчева подчерта, че това дава уникални възможности за пациентите, но и за усъвършенстване на методиките, по които се работи от години.

Leave a Reply
Your email address will not be published. *