Партньор на Проватон
 Невена Илиева е новият районен прокурор на Варна

Невена Илиева е новият районен прокурор на Варна

Сподели в

Прокурор Невена Илиева е безспорният победител в надпреварата за поста административен ръководител на Районна прокуратура-Варна. Това реши Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

Съперниците й в процедурата – Десислава Йотова и Стамен Стаматов – не получиха нито един глас в своя подкрепа.

Все пак първа в процедурата се представи Десислава Йотова, която бе и най-обстоятелствена в изложението си.

“Личната ми мотивация да се кандидатирам за административен ръководител е плод на един задълбочен анализ на качествата и уменията ми. До момента, при всяко едно атестиране оценката ми е много добра, а от 9 години съм част от екипа на Районна прокуратура-Варна. Изградила съм приятелски взаимоотношения с колектива и имам тяхното доверие. Притежавам смелостта да се изправям пред предизвикателства и да се справям с тях”, посочи прокурор Йотова.

Първият кандидат посочи, че до момента ръководството на обвинението е било на достатъчно високо ниво, заради което би предвидила стъпки само в посока на надграждане. Още в началото на изложението си прокурор Йотова постави въпроса с липсата на адекватна материална база за органите на съдебната власт в града. Проектът за изграждане на нова съдебната палата във Варна се обсъжда от години, като той все още не е започвал да се изпълнява.

“Следва да се помисли и за такава организация на деловодната дейност, така че да не се допуска забавяне в обработването на преписките и делата. Следва да се вземат и мерки за постигне на конструктивна и бърза комуникация между териториалните отделения в Девня и Провадия с централата във Варна”, каза още кандидатът. Тя постави и акцент върху неравномерното съотношение между кадрово обезпечаване и натовареност на магистратите.

По думите й е необходимо да се увеличи броят на осъдителните присъди по обвинителни актове на прокурорите, като посочи, че през изминалата година броят на оправдателните присъди е бил особено висок. Прокурор Йотова заяви, че това се дължи най-вече на неправилно квалифициране на обвиненията от прокурорите, върху което пое ангажимент да поработи. Проблеми има и със срочността на разследването, посочи още тя. “В някои аспекти не можем да влияем, тъй като и във Варна имаме типичния за цялата страна проблем – с експертизите”, каза още кандидатът.

“Няма лошо прокуратурата да е в медийното внимание и да се похвалим. Тогава, когато има с какво да се похвалим и сме горди от работата си”, посочи накрая прокурор Йотова.

Невена Илиева, която успя да спечели доверието на всички присъстващи членове на Прокурорската колегия, се представи втора. В началото на изложението си тя посочи, че личната й мотивация да се яви в този конкурс се състои най-вече в дългогодишния й опит. “Имам умение да работя в екип, да набелязвам мерки, както и способност да нося отговорност за взетите от мен решения. Един административен ръководител не бива да е само добър професионалист, но и добър човек. През годините съм доказала, че отношенията ми с колегите от окръжна и апелативна прокуратура, както и колегите от Районна прокуратура – Варна са се основавали на уважение и взаимно доверие”, посочи прокурор Илиева.

Според втория кандидат, прокурорите от РП-Варна са подобрили работата си през последните години, но и според нея трябва да се обърне внимание на досъдебните производства с по-голяма продължителност, върнатите дела и оправдателните присъди. “Към настоящия момент няма проблеми с окрупнените прокуратури от Провадия и Девня. Натоварването е регулирано. Но мисля, че точният резултат ще стане ясен след няколко месеца”, каза още прокурор Илиева.

Като основна роля в дейността й като административен ръководител кандидатът е заложила мотивацията на прокурорите и служителите.

Прокурор Илиева също постави акцент на факта, че актовете на колегите й не са достатъчно добре написани и често в тях съдът констатира процесуални нарушения, макар че в РП-Варна работят обвинители с богат опит и отлични професионални качества. “Това сочи една не добра работа и трябва да се работи активно по този показател. При по-внимателно прочитане на делата и изготвяне на актовете, броят на върнатите дела може да се сведе до минимум”, каза тя.

Вторият кандидат обърна внимание и на активните акции, които през последните седмици се провеждат в цялата страна. “Смятам, че прокурорите от РП-Варна трябва активно да участват в тази дейност и да дават указания по разследванията”, посочи тя, като допълни, че е необходимо да се активизира и възлагането на дела на следователи, при това в начален етап. “Все още съществуват граждани, които не вярват на прокуратурата и не подават сигнали. Това е крайно време да бъде променено. Точно чрез обясняване на нашата работа и не само по отношение на тежките престъпления, би се стигнало до съответния резултат и би се повишило доверието в този орган на съдебната власт”, каза накрая прокурор Илиева.

Прокурор Стамен Стаматов, който се представи последен, бе и най-обран в изложението си.

“Имам почти 14 години юридически стаж, като последните 10 години са в РП-Варна. Смея да твърдя, че имам много добри лични впечатления от работата в МВР, разследващите полицаи и прокуратурата”, обясни личната си мотивация той.

Той също обърна внимание на ефектите от окрупняването. “Много добре съм запознат с реформата. За съжаление основен проблем и в Девня, и Провадия е сградният фонд. В тази насока от Общината във Варна ни бяха предоставени помещения, които и към момента се използват”, каза прокурор Стаматов.

Като основни добри практики кандидатът посочи – електронните дела и регулярните работни срещи за проблемите в обвинението. За разлика от колежките си, прокурор Стаматов отчете намаляващ брой на върнатите дела и добра организация на работата в РП-Варна.

“Като бивш разследващ, смятам, че на общи срещи, свързани с разследванията по досъдебни производства, трябва да се осъществяват съвместно с разследващите полицаи”, каза още той. Прокурор Стаматов посочи още, че “в последните години прокуратурата остана длъжник на обществото относно информираността за работата ни”. “Няма никаква информираност и като цяло негативното мнение беше преобладаващо в обществото”, посочи той.

В дебата относно кандидатите, Огнян Дамянов посочи, че ще избере прокурор Илиева. “Тя има шанса да познава работата на РП-Варна, като един страничен наблюдател, а имам усещането, че за тази прокуратура трябва да бъде избран външен човек”, посочи кадровикът.

Главният прокурор също застана зад кандидатурата на прокурор Илиева. “Останах с впечатление, че по-правилният избор в случая е човек, който не е толкова трайно свързан с конкретното обвинение, особено когато са налице дългогодишни проблеми, които не са решени”, заяви и Иван Гешев.

Накрая, с 10 гласа “за” прокурор Илиева и 0 гласа в подкрепа на останалите двама кандидати, тя бе избрана за титуляр на поста.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *