България – кофата за боклук на Европа (видео репортаж)

България – кофата за боклук на Европа (видео репортаж)

Защо държава, която вече прелива от боклук, да внася повече от чужбина?”

Отговорът е прост: България има проблем с рециклирането.

Българите не успяват да разделят боклука си и хвърлят всичко в една и също кошче. Това затруднява местните фирми за управление на отпадъците да обработят боклука. Така по-голямата част от отпадъците, включително пластмаси и други материали, които лесно биха могли да бъдат рециклирани, се озовават на законни или незаконни депа.

Междувременно съобщенията на международните медии за превръщането на България в кофа за боклук на Европа се умножават и показват как България внася отпадъци, които се изгарят в местни циментови заводи.

Местни разпоредби за изгаряне на отпадъци позволяват да се изгарят дори опасни отпадъци, като гумени гуми, масло и пластмаси, които имат отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

Проблема в Бобов дол!

Един от най – замърсените градове в България е Бобов дол. Вижте повече в репортажа:

https://www.facebook.com/thesofiatimes/videos/867525053694638/?t=3

 

Leave a Reply
Your email address will not be published. *