Партньор на Проватон
 Експерти обсъждаха във Варна възможно ли е генериране на “нулеви отпадъци“ от крайбрежния туризъм

Експерти обсъждаха във Варна възможно ли е генериране на “нулеви отпадъци“ от крайбрежния туризъм

Сподели в

На 29 януари 2020г. в заседателната зала на Баcейнова дирекция “Черноморcки регион“ (БДЧР) се проведе първа работна cреща на заинтереcованите страни от област Варна по проект “CAPonLITTER: Капитализиране на добри практики и подобряване на политиките за управление на морските отпадъци“.

 

Събитието, организирано от Асоциацията на българските черноморски общини (АБЧО) с любезното домакинство на БДЧР, целеше да представи новостартиралия проект на Асоциацията пред основните заинтересовани страни, да инициира ангажираността им и да се идентифицират основните пропуски в политиките за управление на морските отпадъци.

 

Официално форумът бе открит от г-жа Ценка Василева, гл. експерт PR към БДЧР и г-жа Марияна Кънчева, Изп. Директор на АБЧО и ръководител на проекта. Сред широката група заинтересовани страни, експерти от общините Варна, Аксаково, Белослав и Долни Чифлик, Областна администрация – Варна, специалисти по екология, брегоукрепване и опазване на морските води, г-жа Кънчева представи CAPonLITTER. Финансиран по Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020, проектът цели подобряване на политиките и практиките, насочени към предотвратяване на замърсяването c морските отпадъци – резултат от крайбрежния туризъм и отдих. По-конкретно, проектът ще се съсредоточи върху пластмасовите отпадъци от храни и напитки, изхвърляни от плажните заведения и развлекателни съоръжения, поради неправилно поведение на потребителите, но и поради липса на стимули за предотвратяване, събиране и рециклиране на тези отпадъци. Проектът се изпълнява от АБЧО с подкрепата на Областна администрация – Варна и БДЧР и в партньорство с местни власти и организации от Португалия, Испания, Франция, Хърватия, Гърция и Германия, на чиито територии крайбрежният туризъм е ключова икономическа дейност и се генерират големи количества неуправляеми отпадъци. АБЧО като национален партньор по проекта ще разработи Регионален план за действие срещу замърсяването c морските отпадъци, чийто препоръки ще бъдат предоставени при изготвянето на “Регионалната стратегия за развитие на област Варна“ за следващия програмен период.

 

В рамките на събитието, г-жа Яна Балашова, ст. експерт в БДЧР презентира темата “Провеждане на мониторинг в изпълнение на програмата за мониторинг по Дескриптор 10 Морски отпадъци по Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕO“. Пластмасовият отпадък под формата на бутилки, капачки и рингове от шишета, туби, е най-често срещания по нашето крайбрежие, сочи тригодишен мониторинг на Басейнова дирекция. В същото време статистиката сочи, че едва 5 на сто от пластмасата, която се ползва у нас, се рециклира и около половината от пластмасовите продукти завършват жизнения си път на депото за отпадъци.

 

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) подпомогна инициативата на АБЧО като сподели концепцията за “Нулев отпадък“, както и добри практики и опит в тази област. Председателят на ОЦОСУР, г-н Илиян Илиев помогна на участниците в събитието да определят най-ефективните, както и най-скъпоструващите мерки за намаляване на отпадъците измежду 10-те стъпки, водещи до Нулеви отпадъци: Разделяне при източника; Сметосъбиране от врата на врата; Компостиране; Рециклиране; Общински центрове за повторна употреба, поправка и разглобяване на отпадъци; Инициативи за намаляване на отпадъците; Икономически стимули; Център за сортиране и изследване на остатъчните отпадъци; Подобрен дизайн на продуктите; Временно депо.

 

Присъстващите на срещата експерти определиха системата “плащане на чувал“ като една от най-ефективните с цел намаляване генерираните отпадъци от домакинствата. Тя спада към т.нар. икономически стимули и следва принципа “замърсителят плаща“, като включва безплатно сметосъбиране, примерно, за първите два чувала с отпадъци на семейство за месец, а всеки следващ се заплаща. Инициативите за намаляване на отпадъците, като т.нар. “зелени обществени поръчки“, обявявани от общините бяха дефинирани като друга даваща много добър резултат мярка. Като положителен пример в тази връзка беше посочена Ирландия. Въведената там такса от 15 евроцента върху полиетиленовите торбички намалява употребата им с 92 на сто.

 

Решаваща роля за “зелените“ инициативи имат общините, като принципите могат да залегнат в изискванията при обявяване на обществени поръчки. Местните власти са в състояние да наложат употребата на многократна или компостируема посуда в общинските заведения. Те имат ключова роля и при въвеждане на т.нар. депозитни системи по време на събития, ползване на чаши за многократна употреба срещу депозит от участниците. Доставката на вендинг машини, които имат опция за ползване на собствена чаша, дават право на екологичен избор на потребителя, и също могат да бъдат изисквани в обявите за обществени поръчки, смята Илиян Илиев. Като най-скъпо струващи и ресурсоемки мерки, участниците в срещата определиха сметосъбирането от врата на врата и подобрения промишлен дизайн на продуктите от страна на индустрията.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *