Партньор на Проватон
 Варна след София и Пловдив по БВП на човек от населението

Варна след София и Пловдив по БВП на човек от населението

Сподели в

В окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Варна през 2018 година е 7 301 млн. лева. Това нарежда област Варна на трето място в страната след областите София (столица) и Пловдив. В сравнение с 2017 г. обемът му в номинално изражение се увеличава с 10.1%. Произведеният в областта БВП е 6.7% от общия за страната. На човек от населението се падат 15 479 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 15 615 лв. за страната. С най-високо ниво на БВП на човек от населението е област София (столица) – 33 437 лева.

Създадената през 2018 г. брутна добавена стойност (БДС) в област Варна възлиза на 6,33 млрд. лв., което представлява 6.7 % от добавената стойност за страната. В сравнение с 2017 г. обемът ѝ в номинално изражение се увеличава с 10.5%.

Добавената стойност реализирана от дейностите в сектора на услугите е 4 507 млн. лв. и представлява 71.2% от общата БДС за областта. В сравнение с 2017 г. делът на сектора в добавената стойност нараства с 1.5 процентни пункта. Индустриалният сектор намалява своя относителен дял в БДС за областта. През 2018 г. са реализирани 1 666 млн. лв. или 26.3%, което е с един процентен пункт по-малко спрямо 2017 година. Относителният дял на аграрния сектор намалява в сравнение с 2017 година. Той представлява 2.5% от добавената стойност на областта и е в размер на 158 млн. лева.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *