Партньор на Проватон
 Населението на Варна непрекъснато се увеличава

Населението на Варна непрекъснато се увеличава

Сподели в

За периода 2007-2018 г. се наблюдава трайна тенденция на повишаване на населението на община Варна по данни на НСИ. Като единствено в годините 2012 и 2015 г. се наблюдава лек спад, сочи “Актуализиран документ за изпълнение на общински план за развитие на община Варна“.

 

 

 

Според данни на НСИ, към 31.12.2018 г. населението на община Варна е 345 369 души. През 2018 г. в общината живее 4,93% от населението на България и 73,29 % от населението на областта, което показва нарастване спрямо 2012 г., когато данните показват съответно – 4,72% от населението на България и 72,59 % от населението в областта.

 

 

 

Изводите за населението и демографската ситуация в периода 2012-2017 г. потвърждават заключенията относно тези показатели, направени в ОПР, а именно:

 

– населението на община Варна бележи ръст в последните години (с изключение на 2015 г.), по данни на НСИ към 2017 г. населението на община Варна е 344 748 жители, като през летния сезон се наблюдава рязко увеличение заради туристическия сезон;

 

– по отношение на човешкия ресурс община Варна е определящия фактор за състоянието и тенденциите в областта.

 

– 74% от населението в трудоспособна възраст на област Варна живее на територията на община Варна;

 

– наблюдава се тенденция на увеличаване на броя на населението под и над трудоспособна възраст

 

– община Варна е с по–високи стойности на показатели раждаемост и по ниски за смъртност в сравнение със страната.

 

 

 

Динамиката в броя на населението на общината е свързана с възрастовата структура, предвид че разпределението по възрастови групи е по-благоприятно от средното за страната. Характерен е високият дял на населението в групата от 15 до 64 г. Въпреки това от данните за периода 2012-2018 г. е видна тенденцията за продължаващо, макар и бавно намаляване на абсолютния брой на лицата в трудоспособна възраст на територията на общината

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *